Lietuvos Respublikos Konstitucija
139 straipsnis

Lietuvos valstybės gynimas nuo užsienio ginkluoto užpuolimo - kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teisė ir pareiga. Įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos piliečiai privalo atlikti karo ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą. Krašto apsaugos organizavimą nustato įstatymai.

Įstatymai

LR Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas

LR Karo prievolės įstatymas

LR Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas

LR Mobilizacijos ir mobilizacinio rezervo rengimo įstatymas

Kariuomenės drausmės statutas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

"Dėl išmokų buitinėms išlaidoms privalomosios pradinės karo tarnybos kariams"

"Dėl dienpinigių mokėjimo privalomosios pradinės karo tarnybos kariams"

"Dėl alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimo valstybės institucijose ir prievolininkų materialinio aprūpinimo tvarkos patvirtinimo"

"Dėl karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo"

Karo medicinos ekspertizės nuostatai

"Dėl sveikatos būklės įvertinimo principų, metodikos ir tinkamumo karo ar civilinei krašto apsaugos tarnybai pagal sveikatos būklę kriterijų patvirtinimo"

"Dėl profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir aktyviojo rezervo karių tarnybos apmokėjimo sąlygų"

Kiti teisės aktai

Priėmimo į profesinę karo tarnybą tvarkos aprašas

Atsargos ir dimisijos karių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas

Grįžti atgal
2011 © Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba.