Socialinės garantijos

Karių socialinės garantijos

 

• Profesinės karo tarnybos kariai draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, o ištarnavę įstatymo nustatytą laiką ir išleisti į atsargą, įgyja teisę gauti valstybinę kario pensiją.


• Kasmet - 30 dienų atostogų. Atsižvelgiant į ištarnautą laiką atostogos ilginamos, maksimali atostogų trukmė 45 dienos.


• Profesinės karo tarnybos karių sveikatos priežiūra ir sveikatinimo veikla finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų.


• Karių gyvybė ir sveikata privalomai draudžiama nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje valstybės biudžeto lėšomis.


• Profesinės karo tarnybos kariai tarnybos laikotarpiu aprūpinami gyvenamuoju būstu, maistu arba jiems mokama nustatyto dydžio piniginė kompensacija.


• Baigę tarnybą kariai gali dalyvauti profesinio orientavimo programose, teikiama pagalba susirandant darbą.

 

• Po ketverių ir daugiau profesinės karo tarnybos metų kariams gali būti apmokėtos aukštojo mokslo studijos.

 

• Bazinius karinius mokymus baigusiems kariams apmokama dalis studijų kainos, taip pat gali būti skiriami papildomi konkursiniai balai stojant į aukštąsias mokyklas;

 

•  Atlikusieji Bazinius karinius mokymus turi pirmenybę kandidatuodami į valstybės tarnybą.

 

•  Kiekvienas darbdavys, įdarbinęs Bazinius karinius mokymus baigusį jaunuolį, gauna nustatyto dydžio subsidiją.

 

•  Atlikusieji Bazinius karinius mokymus turi pirmenybę stojant į statutinių valstybės tarnautojų profesines mokymo įstaigas, taip pat darbindamiesi į statutines valstybės tarnautojų pareigas, kai yra priimama be konkurso.  

Grįžti atgal
2011 © Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba.