Asmens duomenų tvarkymas

  

Tinklapyje „Karys.lt"  pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Asmens duomenys tretiesiems asmenims nebus perduoti. 

Grįžti atgal
2011 © Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba.