JAUNESNIŲJŲ KARININKŲ VADŲ MOKYMAI MEDICINOS STUDENTAMS

Studente! Nori tapti karo mediku? Ateik į Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus!

 

Jei studijuoji mediciną ir ateityje norėtum turėti galimybę išbandyti ir karo mediko duonos, prisijunk prie Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų medicinos studentams.

 

Tai galimybė studijų metu įsigyti bilietus dar dviem galimybėms savo gyvenime – tai įgyti karininko profesiją ir karo mediko kvalifikaciją. Baigę studijas galėsite rinktis karo mediko kelią. Jei nuspręsite karjeros siekti civiliniame gyvenime ir likti atsargos karininku, ieškodami iššūkių galėsite prisijungti prie savo kolegų kariuomenėje ir, pavyzdžiui, išvykti į tarptautinę misiją, kurioje įgytumėte neįkainojamos patirties kaip medikas.

 

 

 

 

 

 

Kas yra Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai medicinos studentams?

 

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai medicinos studentams trunka trejus mokslo metus. Pirmais mokymų metais įgysi bazinių karinių žinių ir įgūdžių, antraisiais – išmoksi vadovauti medicinos paramos vienetui, o trečiaisiais – vykdyti karo medicinos gydytojo funkcijas.

 

Šie mokymai skiriasi nuo įprastinių Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų, kadangi antrais bei trečiais metais vyksta pagal kitokią programą.

 

Mokymų metu visi dalyviai bus aprūpinami karine apranga, mokamas nustatyto dydžio maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija (4,53 €  per dieną arba būsi aprūpintas maistu), išmokos buitinėms išlaidoms.

 

 

Kas gali pretenduoti į jaunesniųjų kainininkų vadų mokymus medicinos studentams?

 

Mokymuose gali dalyvauti tiek vaikinai, tiek merginos, atitinkantys šiuos reikalavimus:

 yra aukštųjų mokyklų medicinos studentai (būsimieji gydytojai, studijuojantys Medicinos fakultete pagal 6 metų medicinos programą ir Odontologijos fakultete pagal 5 metų odontologijos programą.  Optimaliausia, jei JKVM pradeda ketvirto kurso medicinos studentai);

 nuo 18 iki 32 metų amžiaus įskaitytinai;

 neteisti už tyčinius nusikaltimus;

 pagal sveikatos būklę tinkami atlikti karo tarnybą.

 

 

 

 

 

 

Kur vyks jaunesniųjų karininkų vadų mokymai medicinos studentams?

 

Kaune:

 Pirmus mokymų metus – Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje;

 Antrus ir trečius mokymų metus – Dr. Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnyboje.

 

 

Ko išmoksi šiuose mokymuose?

 

Per trejus Mokymų metus išmoksi šių dalykų:

 valdyti ginklą;

 karo inžinerijos, susipažinsi su sprogstamaisiais užtaisais;

 lengvai orientuotis nepažįstamose vietovėse - topografijos žinios pravers bet kokioje kelionėje;

 sustiprėsi fiziškai, o taip pat būsi supažindintas, kaip toliau tobulėti fiziškai, galėsite naudotis sporto baze;

 gausi naudingų pedagoginių, psichologijos, psichiatrijos žinių;

 išmoksi dirbti komandoje ir vadovauti jai;

  mokysies taktikos, rikiuotės, dirbti su radijo stotimis, karinio vadovavimo, karo meno ir karo medicinos istorijos ir kitų karybos disciplinų;

 protokolo, etiketo ir viešųjų ryšių;

 aukštesnio lygio medicinos pagalbos karinėje aplinkoje;

 medicininės evakuacijos;

 ekstremalių situacijų valdymo karinėje aplinkoje;

 cheminės, biologinės, radiologinės, branduolinės medicinos ir kitų karininkui ir karo medikui reikalingų dalykų.

 

 

Kur kreiptis, jei nori dalyvauti atrankoje?

 

 Užpildyk kandidato anketą (nurodydamas, kad nori dalyvauti Jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose medicinos studentams). Tuomet su tavimi susisieks atsakingi kariai ir aptars sąlygas.

 Arba keipkis į artimiausią Regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį (kontaktus rasi čia: http://www.karys.lt/kontaktai.html).

 Arba skambink nemokamu telefonu 8 800 12340.

 

 

  

Svarbu!

 

Vykdami į Regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį su savimi turėkite:

 Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelė arba pasas);

 Dokumentus įrodančius, kad mokotės aukštojoje mokykloje arba ją jau baigėte (jeigu studijuojate 2 arba aukštesniame kurse, tuomet reikalinga ir pažangumo pažyma);

 Banko sąskaitos numerį.

 Pažymą apie valstybinį socialinį draudimą už paskutinių  5 m. terminą, kurioje nurodomos atleidimo iš buvusių darboviečių priežastys (dėl pažymos išdavimo kreiptis į SODROS skyrių arba internetu. Nuoroda: https://gyventojai.sodra.lt/sodra-login/index , „Meniu" juostoje pasirenkant (Naujas prašymas/Kiti/GPK1.2 Prašymas).

 

 

Grįžti atgal
2011 © Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba.