Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai

Studente! Nori tapti karininku?

Ateik į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus!

 

Krašto apsaugos ministerija atnaujina jaunesniųjų karininkų vadų mokymus aukštųjų mokyklų studentams ir kviečia teikti prašymus dalyvauti atrankoje į šiuos mokymus. Atrinkti kandidatai karinius mokslus pradės mokytis nuo rugsėjo 1 dienos Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.  

 

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai aukštųjų mokyklų studentams ir absolventams – tai galimybė per trejus metus įgyti dar vieną – karininko – profesiją.  Baigusieji Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus įgis dar vieną specialybę ir  jiems bus suteiktas karinis laipsnis. 

 

Mokymai trunka trejus metus. Aukštųjų mokyklų studentai kartą per savaitę (savaitgaliais) mokosi karybos teorijos, kurią taip pat pritaiko ir lauko pratybose, trunkančiose vidutiniškai dvi savaites ir vykstančiose vasaros atostogų metu.  

 

Mokymų metu visi dalyviai aprūpinami karine apranga ir reikalinga amunicija, dalyviams mokama nustatyto dydžio maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija (4.53 EUR per dieną arba būsite aprūpintas maistu) bei numatytos išmokos buitinėms išlaidoms.

 

 

 V.Balkūno ("Lietuvos rytas") nuotrauka 

 

Kodėl verta dalyvauti šiuose mokymuose?

 

Jei esi studentas, Tau verta susidomėti jaunesniųjų karininkų vadų mokymais, nes juos baigęs:

* įgysi karininko profesiją ir gausi atsargos leitenanto laipsnį;

* atliksi pareigą savo šaliai – privalomąją pradinę karo tarnybą;

* įgysi galimybę ateiti tarnauti į kariuomenę ir siekti karininko karjeros;įrašas apie baigtus mokymus tavo CV gali padėti lengviau įsidarbinti – būsimas darbdavys įvertins tavo  atsakomybę ir disciplinuotumą, mokymuose įgytas žinias.

* gausi finansinę paramą studijoms jeigu stujuoji pagal šias studijų programas: 

 

Studijų programos pavadinimas

Studijų forma

Orlaivių pilotavimas

nuolatinės

Skrydžių valdymas

nuolatinės

Aviacijos mechanikos inžinerija

nuolatinės

Elektronikos arba mechanikos inžinerija

nuolatinės

Jūrų laivavedyba

nuolatinės

Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas

nuolatinės

Laivų elektros įrenginių eksploatavimas

nuolatinės

Elektronikos inžinerija

(Informacijos ir telekomunikacijų technologijų specializacija)

nuolatinės

Telekomunikacijų inžinerija

(Telekomunikacijų technologijų specializacija)

nuolatinės

Informatikos inžinerija

nuolatinės

Šeimos medicinos rezidentūra

nuolatinės

Psichiatrijos rezidentūra

nuolatinės

Ortopedinės traumatologijos rezidentūra

nuolatinės

 

Kas gali pretenduoti į jaunesniųjų kainininkų vadų mokymus?

 

Mokymuose gali dalyvauti tiek vaikinai, tiek merginos, kurie nusprendžia savo studijas paįvairinti prasminga patirtimi. Taip pat kandidatams taikomi šie reikalavimai:

* Aukštųjų mokyklų studentai;

* Nuo 18 iki 32 metų amžiaus įskaitytinai;

* Neteisti už tyčinius nusikaltimus;

* Pagal sveikatos būklę tinkami atlikti karo tarnybą.

 

Kur vyks jaunesniųjų karininkų vadų mokymų užsiėmimai?

 

Mokymai savaitgaliais vyks Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Praktiniai užsiėmimai ar lauko pratybos vyks kariniuose poligonuose ir įvairiuose kariuomenės padaliniuose. Pagrindiniai jaunesniųjų karininkų vadų mokymų užsiėmimai vyks:

* Vilniuje – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje;

* Kaune – Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje;

* Klaipėdoje – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų motorizuotajame pėstininkų batalione.

 

Ko išmoksi šiuose mokymuose?

 

Pirmais mokymų metais būsi rengiamas eiliniu kariu, antrais metais – skyriaus vadu (seržantu), trečiais metais – būrio vadu (karininku).  

Mokymų metu iškosi šių dalykų:

* suteikti pirmąją pagalbą;

* valdyti ginklą;

* lengvai orientuotis nepažįstamose vietovėse – topografijos žinios jums pravers bet kokioje kelionėje;

* sustiprėsite fiziškai, o taip pat būsite supažindintas, kaip toliau tobulėti fiziškai, galėsite naudotis sporto baze;

* gausite naudingų pedagoginių, psichologijos žinių;

* išmoksite dirbti komandoje ir vadovauti jai;

* mokysitės karo inžinerijos, susipažinsite su sprogstamaisiais užtaisais;

* mokysitės taktikos, rikiuotės, dirbti su radijo stotimis, karinio vadovavimo, karo meno istorijos ir kitų karybos disciplinų.

 

Kur kreiptis?

 

Užpildykite kandidato anketą (nurodant, kad norite dalyvauti JVKM). Tuomet su Jumis susisieks atsakingi kariai ir aptars sąlygas.

Taip pat galima kreiptis į Regioninius karo prievolės ir komplektavimo skyrius ar poskyrius, kurių kontaktus rasite nuorodoje http://www.karys.lt/kontaktai.html arba skambinti nemokamu telefonu 8 800 12340.

 

Svarbu!

 

Vykdami į Regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį su savimi turėkite:

- Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelė arba pasas);

- Banko sąskaitos numerį;

- Dokumentus įrodančius, kad mokotės aukštojoje mokykloje arba ją jau baigėte;

- Pažymą apie valstybinį socialinį draudimą už paskutinių  5 m. terminą, kurioje nurodomos atleidimo iš buvusių darboviečių priežastys (dėl pažymos išdavimo kreiptis į SODROS skyrių arba internetu. Nuoroda: https://gyventojai.sodra.lt/sodra-login/index , „Meniu" juostoje pasirenkant (Naujas prašymas/Kiti/GPK1.2 Prašymas).

 

Grįžti atgal
2011 © Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba.