Profesinė karo tarnyba

Profesinės karo tarnybos kariais gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai iki 35 metų amžiaus, atitinkantys sveikatos, fizinio parengtumo ir moralinių savybių reikalavimus.

 

Kodėl verta tapti profesinės karo tarnybos kariu?

 

Prestižas
• Galimybė tarnauti savo šaliai, prisidėti prie jos saugumo užtikrinimo.

 

Karjeros galimybės
• Kariuomenėje kiekvienam sudarytos sąlygos siekti karjeros.
• Vykdomas individualus (pagal kiekvieno sugebėjimus) karjeros planavimas.
• Dauguma karinių specialybių yra analogiškos civilinėms (informacinių sistemų specialistai, medikai, teisininkai, mechanikai, laivavedžiai, vairuotojai, šaltkalviai).

 

Mokymosi galimybės
• Mokymosi ir profesinio tobulinimosi galimybės Lietuvos, JAV, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Danijos, Kanados, Švedijos ir kitų šalių aukštosiose mokyklose.

 

Darbo užmokestis
• Konkurencingas atlyginimas, kuris priklauso nuo kario laipsnio ir ištarnautų metų.
• Įvairūs materialiniai paskatinimai.

 

Socialinės garantijos
• Profesinės karo tarnybos kariai draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, o ištarnavę įstatymo nustatytą laiką ir išleisti į atsargą, įgyja teisę gauti valstybinę kario pensiją.
• Kasmet - 30 dienų atostogų. Atsižvelgiant į ištarnautą laiką atostogos ilginamos, maksimali atostogų trukmė 45 dienos.
• Profesinės karo tarnybos karių sveikatos priežiūra ir sveikatinimo veikla finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų.
• Karių gyvybė ir sveikata privalomai draudžiama nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje valstybės biudžeto lėšomis.
• Profesinės karo tarnybos kariai tarnybos laikotarpiu aprūpinami gyvenamuoju būstu, maistu arba jiems mokama nustatyto dydžio piniginė kompensacija.
• Baigę tarnybą kariai gali dalyvauti profesinio orientavimo programose, teikiama pagalba susirandant darbą.

 

Tarptautinės misijos
• Galimybė dalyvauti misijose įvairiose pasaulio kraštuose, prisidėti prie tarptautinio saugumo užtikrinimo, pasisemti patirties bendrose operacijose su užsienio partneriais.

 

Laisvalaikis
• Sporto klubai, treniruoklių salės.
• Kiekviename kariniame dalinyje yra ramovė, klubai kur vyksta koncertai, įvairūs vakarai, parodos, veikia biblioteka.

 

Kaip tapti profesinės karo tarnybos kariu?

 

Jeigu susidomėjote profesine karo tarnyba Lietuvos kariuomenėje, prašome asmeniškai kreiptis į jums arčiausią Regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių arba užpildyti kandidato anketą.

Taip pat galite teirautis paskambinę nemokamu telefonu 8 800 12340.

 

Reikalingi dokumentai:
• Asmens tapatybės dokumentas.
• Mokslo baigimo pažymėjimai.
• Karinis liudijimas (atlikusiems privalomąją pradinę karo tarnybą).
• 3 nuotraukos (3x4 cm).
• Vairuotojo pažymėjimas (jei turite).
• SoDros pažymėjimas (jei turite).

 

Grįžti atgal