Profesinė karo tarnyba

Profesinės karo tarnybos kariais gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai pagal amžių tinkantys eiti kario pareigas, atitinkantys sveikatos, fizinio parengtumo ir moralinių savybių reikalavimus (skirtingiems kariniams laipsniams yra nustatyta skirtinga amžiaus riba).

 

KODĖL VERTA TAPTI PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIU?

 

Prestižas
• Galimybė tarnauti savo šaliai, prisidėti prie jos saugumo užtikrinimo.

 

Karjeros galimybės
• Kariuomenėje kiekvienam sudarytos sąlygos siekti karjeros.
• Vykdomas individualus (pagal kiekvieno sugebėjimus) karjeros planavimas.
• Dauguma karinių specialybių yra analogiškos civilinėms (informacinių sistemų specialistai, medikai, teisininkai, mechanikai, laivavedžiai, vairuotojai, šaltkalviai).

 

Mokymosi galimybės
• Mokymosi ir profesinio tobulinimosi galimybės Lietuvos, JAV, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Danijos, Kanados, Švedijos ir kitų šalių aukštosiose mokyklose.

 

Darbo užmokestis
• Konkurencingas atlyginimas, kuris priklauso nuo kario laipsnio ir ištarnautų metų.
• Įvairūs materialiniai paskatinimai.

 

Socialinės garantijos
• Profesinės karo tarnybos kariai draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, o ištarnavę įstatymo nustatytą laiką ir išleisti į atsargą, įgyja teisę gauti valstybinę kario pensiją.
• Kasmet - 30 dienų atostogų. Atsižvelgiant į ištarnautą laiką atostogos ilginamos, maksimali atostogų trukmė 45 dienos.
• Profesinės karo tarnybos karių sveikatos priežiūra ir sveikatinimo veikla finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų.
• Karių gyvybė ir sveikata privalomai draudžiama nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje valstybės biudžeto lėšomis.
• Profesinės karo tarnybos kariai tarnybos laikotarpiu aprūpinami gyvenamuoju būstu, maistu arba jiems mokama nustatyto dydžio piniginė kompensacija.
• Baigę tarnybą kariai gali dalyvauti profesinio orientavimo programose, teikiama pagalba susirandant darbą.

 

Tarptautinės misijos
• Galimybė dalyvauti misijose įvairiose pasaulio kraštuose, prisidėti prie tarptautinio saugumo užtikrinimo, pasisemti patirties bendrose operacijose su užsienio partneriais.

 

Laisvalaikis
• Sporto klubai, treniruoklių salės.
• Kiekviename kariniame dalinyje yra ramovė, klubai kur vyksta koncertai, įvairūs vakarai, parodos, veikia biblioteka.

 

 

 

KAIP TAPTI PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIU:

 

Norėdami kandidatuoti į profesinę karo tarnybą, turite atvykti į Regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių, kurių kontaktus rasite čia. Pirmojo vizito metu, tam, kad gauti siuntimą į medicinos ekspertų komisiją, su savimi užtenka turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Likusius dokumentus galima pristatyti vėliau.

Iškilus klausimams galite teirautis paskambinę nemokamu telefonu 8 800 12340.

 

Visų reikalingų dokumentų sąrašas:

 

- Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas);

 

- 3 nuotraukos (3x4 cm dydžio);

 

- mokslo baigimo pažymėjimo, brandos atestato, diplomo ir (ar) kitų išsimokslinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų originalai. Jei mokslai baigti užsienyje, diplomas ir jo priedai turi būti išversti į lietuvių kalbą;

 

- vairuotojo pažymėjimą (jeigu turite);

 

- SoDros pažymėjimas (jeigu turite) arba pažyma apie buvusias darbovietes ir pažyma apie valstybinį socialinį draudimą, kurioje nurodoma atleidimo iš jų priežastys (dėl šių pažymų išdavimo kreiptis į SODRA skyrių arba internetu. Nuoroda: https://gyventojai.sodra.lt/sodra-login/index , „Meniu" juostoje pasirenkant (Naujas prašymas/Kiti/GPK1.2 Prašymas);

 

- pažyma iš savo sveikatos priežiūros įstaigos, ar Priklausomybės ligų centro, nurodančią ar pastaruosius 5 metus nebuvote įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl psichikos ligų, alkoholizmo ar narkomanijos;

 

 Informuojame, kad 2017 metų pabaigoje priimti tokie priėmimo į profesinę karo tarnybą tvarkos pakeitimai:
 
1. Nuo šiol asmenų, tarp jų ir atsargos karių, priėmimą į konkrečias pareigas svarstys ir siūlymus vadovui, skiriančiam asmenį į pareigas, teiks patariamosios atrankos komisijos, jeigu pareigos patenka į atitinkamos patariamosios komisijos atsakomybės sritį. 
2. Įsakymas dėl asmens priėmimo į profesinę karo tarnybą ir skyrimo Lietuvos kariuomenės vado ar atitinkamo vieneto vado žinion bus rengiamas tik vadovui priėmus teigiamą sprendimą dėl skyrimo į pareigas.
3. Jeigu pareigybė nepatenka į atitinkamos patariamosios atrankos komisijos atsakomybės sritį, kaip ir prieš aprašo pakeitimą, įsakymas dėl asmens priėmimo į profesinę karo tarnybą ir skyrimo Lietuvos kariuomenės vado ar atitinkamo vieneto vado žinion bus rengiamas kandidatui sutikus su pasiūlymu.
 
Plačiau apie priėmimo tvarką galite paskaityti čia.

Grįžti atgal
2011 © Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba.