Pradžia ŠAUKTINIAMS

Tarptautinės operacijos (misijos)

Schema: faktinis Lietuvos karių dalyvavimas tarptautinėse operacijose ir ES mokymo misijose (2018 m. birželio 27 d. duomenys).

Lietuvos kariuomenės kariniams vienetams, sudarytiems iš karių ir civilių krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) tarnautojų, teisę dalyvauti tarptautinėse operacijose suteikia Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos karinis indėlis priklauso nuo konkrečios operacijos poreikių ir turimų karinių pajėgumų.

2017 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. XIII-678 LR Seimas patvirtino tokius maksimalius ribinius karių ir civilių KAS tarnautojų skaičius dalyvauti tarptautinėse operacijose iki 2019 m. gruodžio 31 d.:

  • NATO operacijoje Afganistano Islamo Respublikoje – iki 50 karių ir civilių KAS tarnautojų;
  • NATO operacijoje Kosovo Respublikoje – iki 5 karių ir civilių KAS tarnautojų;
  • ES kovos su piratavimu operacijoje „Atalanta“ – iki 30 karių ir civilių KAS tarnautojų;
  • JT operacijoje Malio Respublikoje MINUSMA – iki 40 karių ir civilių KAS tarnautojų;
  • ES karinėje operacijoje Viduržemio jūros regiono pietų centrinėje dalyje „EUNAVFOR MED operacija SOPHIA“ – iki 20 karių ir civilių KAS tarnautojų;
  • Jungtinių Amerikos Valstijų vadovaujamos koalicijos karinėse operacijose „Įgimtas ryžtas“ (angl. Inherent Resolve) Irake – iki 40 karių ir civilių KAS tarnautojų;
  • NATO programose Irako Respublikoje ir Jordanijos Hašimitų Karalystėje – iki 10 karių ir civilių KAS tarnautojų;
  • karinėje mokymo operacijoje Ukrainoje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų mokymo tikslais – iki 60 karių ir civilių KAS tarnautojų.

Krašto apsaugos ministro įsakymu Lietuvos kariai skiriami atlikti karo tarnybą užsienio valstybės ar tarptautinėje karinėje ar gynybos institucijoje. Šiuo metu KA ministro įsakymu į:

  • ES karinę mokymo misiją Malyje išsiųsti 2 kariai;
  • ES karinę mokymo misiją Centrinės Afrikos Respublikoje išsiųstas 1 karys.

Lietuvos kariai, dalyvauti tarptautinėse operacijose, kai Šiaurės Atlanto Taryba priima sprendimą panaudoti NATO greitojo reagavimo pajėgas ir (arba) NATO karinių vadaviečių personalą tarptautinėje operacijoje arba Europos Sąjungos Taryba priima sprendimą panaudoti Europos Sąjungos karinių vadaviečių personalą tarptautinei operacijai, siunčiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. XII-2542 „Dėl NATO greitojo reagavimo pajėgoms, Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms priskirtų Lietuvos Respublikos karinių vienetų ir karių dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ .

PDF: Lietuvos dalyvavimas tarptautinėse operacijose nuo 1994 iki 2016

Daugiau informacijas apie tarptautines operacijas www.gynybosstabas.lt