Pradžia ŠAUKTINIAMS

Kokia tolimesnė eiga gauti būsto pritaikymo išlaidų finansavimą?

1. Prašymo ir dokumentų pateikimas. Asmuo savivaldybės administracijai (pagal savo gyvenamąją vietą) turi pateikti laisvos formos prašymą. Prašymas gali būti teikiamas tiesiogiai savivaldybės administracijai raštu arba elektroniniu būdu. Kartu su prašymu reikia pateikti šiuos dokumentus*:

  • neįgaliojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a);                     
  • laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jei neįgaliojo specialiesiems poreikiams prašoma pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus (jeigu teikiant Prašymą toks sutikimas jau yra).

*Galima pateikti originalus tiesiogiai įstaigai, kurios specialistai pasitvirtins dokumentų kopijas arba išsiųsti kopijas registruotu paštu, prieš tai patvirtintas notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno.

Tais atvejais, kai dokumentus galima pateikti valstybės elektroninės valdžios sistemoje ir dėl atitinkamos priemonės ar jos įsigijimo išlaidų kompensavimo asmuo kreipiasi elektroniniu būdu dokumentų originalų pateikti nereikia.

2. Asmens informavimas. Savivaldybės administracija raštu informuoja asmenį apie komisijos priimtą sprendimą.