Pradžia ŠAUKTINIAMS

Studijos

Tarnyba yra atidedama einamiesiems kalendoriniams metams ne vyresniems kaip 21 metų bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo mokyklų mokiniams ir aukštųjų mokyklų studentams – vieną kartą vienam studijų laikotarpiui: pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro, bakalauro) studijų programą arba vientisųjų studijų programą (1), pagal antrosios pakopos (magistro) studijų programą arba vientisųjų studijų programą(2), pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą (3), pagal studijas doktorantūroje (4).

Karo prievolininkų duomenys apie mokymąsi Lietuvos bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo mokyklose ir studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose gaunami iš Mokinių, Studentų ir Diplomų ir atestatų registrų prieš sudarant kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašą.

Užsienyje besimokantys ir studijuojantys karo prievolininkai, bei karo prievolininkai pradėję (atnaujinę) studijas Lietuvoje po kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašų sudarymo, moksleivio/studento statusą įrodančius dokumentus gali pateikti regioniniam karo prievolės ir komplektavimo skyriui ar poskyriui.

Susisiekti ir pateikti reikalingus dokumentus ir duomenis galima asmeniškai arba per įgaliotą asmenį (notaro arba per www.igaliojimai.lt):

  • atvykus į regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • atsiųsti registruota pašto siunta, kartu atsiunčiant galiojančio nuskenuoto/nufotografuoto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • pateikti elektroninių ryšių priemonėmis pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu (pvz. https://www.gosign.lt/lt/http://www.elektroninis.lt/);
  • pateikti per elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo informacinę sistemą (E. pristatymas, https://epristatymas.post.lt), būtinai nurodant vardą, pavardę, gimimo datą ir savo eilės numerį Kalendorinių metų karo prievolininkų sąraše, arba kartu atsiunčiant galiojančio nuskenuoto/nufotografuoto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Dokumentai priimami lietuvių arba anglų kalbomis, dokumentai kita užsienio kalba turi būti pateikti kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Vertimai turi būti kartu su dokumentų originalais (užtenka pasirašyti vertimą atlikusio vertėjo ar patvirtinti vertimų biuro) arba su teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintomis (įprastai notaro) dokumentų kopijomis.