Pradžia ŠAUKTINIAMS

Kariška uniforma vietoje paplūdimio...

Kariška uniforma vietoje paplūdimio...

Kariška uniforma vietoje paplūdimio...
Vasara - tai atostogų ir nuotykių metas, tačiau kol vieni jaunuoliai renkasi poilsį arba vasaros darbą, kiti velkasi kario uniformą, kariškus batus bei ginkluojasi valia ir stiprybe. Patirtys kariuomenėje sujungia visam likusiam gyvenimui ir sustiprina draugystes.
Liepos 8 d. Karinių Jūrų pajėgų, Logistikos tarnyboje nuolatinę pradinę privalomąją karo tarnybą pradėjo per 60 jaunuolių iš Klaipėdos bei Šiaulių regionų. Pirmus keletą mėnesių jaunuoliai praleis Lietuvos Didžiojo Etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke, kuriame praeis bazinį kario kursą ir įgis asmeninių bei kolektyvinių įgūdžių. Didžiuojamės šiais būsimais kariais, nes visi jie tarnybą pasirinko savo noru ir dėl tokio jų indėlio Lietuvos valstybė taps dar stipresnė bei saugesnė.