Pradžia ŠAUKTINIAMS

Stiprinamas inžinerinis pajėgumas...

Stiprinamas inžinerinis pajėgumas...

Šiandien Juozo Vitkaus inžinerijos batalione, įsikūrusiame vaizdingoje istorinės Kauno tvirtovės komplekso dalyje, pradėtoje statyti dar carinės Rusijos laikais, nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) pradeda beveik pusantro šimto karių, atvykusių iš visų Lietuvos kampelių.

Daugiau kaip 90 jaunuolių atlikti tarnybą pasirinko savo noru ir apie 50 į šaukiamųjų sąrašą patekusių jaunuolių išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarka. Naujųjų inžinierių gretose nėra nei vieno, kuris tarnybą pradėtų privaloma tvarka.

Tarnybą pradeda 12 moterų, kurios kartu su vaikinais 9 mėnesius semsis karinių žinių ir susipažins su karo inžinierių tarnybos ypatumais. O po tarnybos visi patyrę bendrų išgyvenimų ir įvykdę begalę užduočių, galės drąsiai sušukti inžinierių šūkį: „Inžinieriau, nesigailėk prakaito, brolių gyvybę saugai!“

Inžinerijos batalione naudojama ekipuotė ir šaunamieji ginklai yra tokie pat, kaip ir kitų Sausumos pajėgų dalinių, tačiau batalione yra naudojama ir specifinė technika bei sudėtinga inžinerinė bei išminavimo įranga.

Šiemet į tarnybą dar planuojama pašaukti apie 900 jaunuolių, kurie bus paskirstyti į 6 dalinius.