Pradžia ŠAUKTINIAMS

TARNYBĄ LIETUVOS KARIUOMENĖJE PRADĖJO APIE 260 JAUNŲJŲ KARIŲ.

TARNYBĄ LIETUVOS KARIUOMENĖJE PRADĖJO APIE 260 JAUNŲJŲ KARIŲ.

Šiandien, gegužės 31 dieną tarnybą Lietuvos kunigaikščio Margirio pėstininkų batalione pradeda 180 naujų karių, o Juozo Vitkaus inžinerijos batalione – kiek daugiau, nei 80.

Iš daugiau kaip 260 jaunuolių tarnybą minėtuose daliniuose 17 pasirinko savanoriškai, tai yra nepatekę į šaukiamųjų sąrašus išreiškė norą atlikti pareigą Tėvynei. Kita dalis – kiek daugiau nei 180 karo prievolininkų – tarnybą atlikti pasirinko pirmumo tvarka, tai yra patekę į šaukiamųjų sąrašus nieko nelaukė ir stojo į karių gretas. Didžioji dalis šiandien tarnybą pradedančių karo prievolininkų paskirti iš Šiaulių, Kauno ir Klaipėdos regionų, o likusieji iš Alytaus, Vilniaus ir Panevėžio.

Šiandien pradėjusiems tarnybą karo prievolininkams pirmus 3 mėnesius bus vedami baziniai kario kursai, kurių metu jie įgys bazinių taktikos, inžinerijos, topografijos, rikiuotės, pirmosios medicinos pagalbos žinių, išmoks naudotis ginklais bei įgys kitų, kariui reikalingų įgūdžių. Baigę bazinį kario kursą kariai bus skirstomi pagal specialybes ir treniruosis veikti padalinio sudėtyje. Po tarnybos kariai galės pretenduoti į profesinę karo tarnybą. Nepasirinkusieji profesinės karo tarnybos kario kelio, bus įtraukti į Lietuvos kariuomenės rezervą.