Pradžia ŠAUKTINIAMS

Gydymas užsienyje, ortopedinės ir neįgaliesiems skirtos priemonės

Iš KAM lėšų, gali būti finansuojamos kario, kuris buvo sužeistas dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu:

  • gydymo išlaidos užsienio gydymo įstaigose (kartu ir atsargos kariams (dėl sąlygų žr. čia)    
  • kelionės į gydymo įstaigą ir atgal išlaidos;
  • kartu su kariu vykstančio asmens kelionės išlaidos,
  • gyvenamojo ploto nuomos užsienyje išlaidos;
  • protezų ir ortopedijos technikos įsigijimo pritaikymo ir priežiūros išlaidos (apie kitų valstybės institucijų finansinę paramą galite rasti čia);
  • neįgaliesiems skirtos techninės pagalbos priemonių įsigijimo, jų pritaikymo, priežiūros ir remonto išlaidos (kai nebuvo galimybės kompensuoti ar iš dalies kompensuoti iš kitų valstybės, savivaldybės arba privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (detaliau apie tai čia).
 

Teisės aktai:

Kontaktinė informacija: Karo tarnybos ir personalo departamento Socialinės saugos ir sveikatos priežiūros politikos skyrius, tel.: +370 5 273 5680.