Pradžia ŠAUKTINIAMS

Į atsargą išėjusiems sužeistiems kariams

Atsargos ir dimisijos kariams, sužeistiems dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, sveikatos priežiūros veikla organizuojama ir vykdoma iš KAM lėšų. Apmokama:

  • Lietuvoje kariui suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos (kai neapmokama iš PSDF);
  • užsienio valstybėje kariui suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos*;
  • kelionės į gydymo įstaigą ir atgal išlaidos*;
  • kartu su kariu vykstančio asmens kelionės ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidos*;
  • protezų ir ortopedijos technikos įsigijimo, pritaikymo kario poreikiams ir priežiūros išlaidos*
  • neįgaliesiems skirtos techninės pagalbos priemonių įsigijimo, jų pritaikymo, priežiūros ir remonto išlaidos

*Plačiau apie tai žiūrėti čia.

Tam, kad aukščiau minėtos išlaidos, galėtų būti padengtos iš KAM lėšų, turi būti nustatytas ryšys tarp sutrikimo ir kario tarnybos.

Atsargos ir dimisijos kario sveikatos sutrikimo, atsiradusio dėl priežasčių, susijusių su kario tarnyba, nustatymas ir dokumentų pateikimas

 

Teisės aktai:

 

Kontaktinė informacija: Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba, tel. 8 800 12340 (kontaktinius telefono numerius, pagal regioną galite rasti čia).