Pradžia ŠAUKTINIAMS

Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba

MŪSŲ PAREIGA SAUGOT RYTOJŲ!

Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba - tai galimybė įgyti pagrindinį karinį parengtumą, siekti karjeros Lietuvos kariuomenėje, atlikti pareigą tėvynei.

Kas gali atlikti nuolatinę privalimąją pradinę karo tarnybą?

Į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą šaukiami 18-23 metų (įskaitytinai) amžiaus vaikinai (pvz. 2020 metais šaukiami vyrai gimę 1997 - 2001 metais), neįgiję pagrindinio karinio parengtumo, neatleisti nuo karo prievolės ir kuriems tarnyba nėra atidėta. Savanoriškai atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą gali 18-38 metų amžiaus vaikinai ir merginos.

Kur vyksta ir kiek laiko trunka nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba?

Pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintą šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą planą, 2020 metais karo prievolininkai atliks nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą šiuose Lietuvos kariuomenės padaliniuose: 

Ko mokosi nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai?

Pirmąsias savaites nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai mokomi bazinių karinių žinių ir įgūdžių, tarsi kariuomenės pradžiamokslyje, kariai mokomi karinės taktikos, inžinerijos, topografijos, rikiuotės, ryšių ir medicinos, supažindinami su ginklais ir ryšio priemonėmis.

Praėję bazinį rengimą, kariai įgyja karines specialybes (šaulys, kulkosvaidininkas, granatsvaidininkas ir pan.) Likusį tarnybos laiką kariai mokosi veikti padalinio (skyriaus, būrio, kuopos ir pan.) sudėtyje, tobulina įgūdžius veikiant mūšio lauke pagal jiems priskirtas karines specialybes bei pareigas.

Vaizdo įrašas, kaip Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotame pėstininkų batalione vyksta  bazinis kario parengimo kursas.


Atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą kariai, gali pretenduoti į profesinę karo tarnybą, savanorių karo tarnybą arba yra priskiriami Lietuvos kariuomenės parengtajam rezervui.

Kokios socialinės garantijos taikomos nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariams?

Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai gauna pilną valstybės išlaikymą (apgyvendinimas, maitinimas, apranga, socialinis ir gyvybės draudimai). Kiekvienam kariui kiekvieną mėnesį mokama 144,30 € išmoka buitinėms išlaidoms padengti. Taip pat kiekvienam kariui kiekvieną mėnesį kaupiama speciali išmoka, kurią karys gali naudoti savo nuožiūra ir kuri išmokama kariui atlikus tarnybą. Jos dydis priklauso nuo atliktos tarnybos vertinimo rezultatų. Kario tarnybą įvertinus labai gerai už vieną tarnybos mėnesį skaičiuojamos keturios bazinės socialinės išmokos (156 €), gerai įvertintiems – trys bazinės socialinės išmokos (117 €), patenkinamai – dvi bazinės socialinės išmokos (78 €). Savo noru atliekančiam tarnybą kariui kaupiamosios išmokos didėja 30 procentais, o tiems karo prievolininkams, kurie buvo pašaukti į tarnybą ir išreiškė norą atlikti ją pirmumo tvarka - 15 procentų, detaliau čia.

 

Kur kreiptis?

Jeigu susidomėjote ir norite atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą savanoriškai, prašome kreiptis į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį arba užpildyti kandidato anketąAtvykdami į  Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį su savimi turėkite:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelė arba pasas).
  • Išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, kad galėtume Jums pasiūlyti tinkamiausią tarnybos vietą ir pareigas.
  • Asmeninės banko sąskaitos numerį, kad galėtume kompensuoti dalį Jūsų patirtų išlaidų.

Darbdaviams:

Jei išleisite savo darbuotoją atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, Jums priklausys 6 kalendorinių mėnesių subsidija darbuotojo darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms kompensuoti. Tokią pačią subsidiją gausite, jei įdarbinsite karo prievolininką, atlikusį nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Plačiau apie tai - Užimtumo tarnybos prie SADM interneto svetainėje.

Taip pat galite teirautis paskambinę nemokama telefono linija 8 800 12340 arba pasižiūrėkite vaizdo įrašų galeriją: 

 

Norėdami kandidatuoti į privalomają karo tarnybą, pildykite kandidato anketą:

Pildyti anketą