Pradžia ŠAUKTINIAMS

Karo prievolininkams

Iki 4 mėnesių trukmės nedarbingumo laikotarpiu mokama ligos išmoka iš KAM lėšų

Asmenims, atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą arba paleistiems iš šios tarnybos, kariams savanoriams, kitiems aktyviojo rezervo kariams ir parengtojo rezervo kariams, kurie susirgo tarnybos metu (ne dėl nelaimingo atsitikimo), po tarnybos, pratybų, mokymų ar kitų užduočių vykdymo laikino nedarbingo metu iš KAM lėšų mokama ligos išmoka (ne ilgiau kaip 4 mėnesius), jeigu jie neįgijo teisės ir negavo ligos išmokos iš „Sodros“. KAM mokamos ligos išmokos dydis atitinka ligos išmokos, nustatytos Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme, dydį. Asmenims, atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą arba paleistiems iš šios tarnybos, ši išmoka mokama nuo Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos.

Gydymas po tarnybos

Jeigu NPPKT karys susirgo ar buvo sužeistas tarnybos laikotarpiu, net ir baigus tarnybą KAM lėšomis jam gali būti teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos.

Atsargos ar dimisijos kario sveikatos sutrikimas yra laikomas susijusiu su kario tarnyba arba kario statusu, kai:

  • yra priimtas KAM tarnybinio tyrimo komisijos sprendimas, kad kario sužeidimas yra susijęs su tarnybinių pareigų vykdymu ar kario statusu;
  • yra priimtas KAS institucijos nelaimingo atsitikimo tyrimo komisijos sprendimas (Nelaimingo atsitikimo aktas ir Tarnybinio patikrinimo išvada dėl traumos), kad kario sužeidimas yra susijęs su tarnybinių pareigų vykdymu ar kario statusu.

Tvarka:

  • Karys kreipiasi į karo prievolės ir komplektavimo tarnybą ir pateikia reikalingus dokumentus.
  • Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba siunčia karį į artimiausią kario gyvenamajai vietai kariuomenės padalinį, vykdantį sveikatos priežiūros veiklą. Detaliau žiūrėti čia.

Teisės aktai:

Kontaktinė informacija: Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba, tel. 8 800 12340 (kontaktinius telefono numerius, pagal regioną galite rasti čia), padalinio, kuriame tarnavo karys, personalo atstovai.