Pradžia ŠAUKTINIAMS

Privalomasis sveikatos draudimas

Jeigu karys dėl sveikatos sutrikimo tapo neįgalus, jis yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis.

Asmenys, kurie gauna bet kurios rūšies pensiją taip pat yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis.

Privalomasis sveikatos draudimas – valstybės nustatyta asmens sveikatos priežiūros ir ekonominių priemonių sistema, Sveikatos draudimo įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis garantuojanti privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamiems asmenims, įvykus draudiminiam įvykiui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimą. Apdraustuoju laikomas asmuo, už kurį mokamos arba kuris moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Privalomuoju sveikatos draudimu yra draudžiami: PKT kariai, kariai savanoriai ir kiti aktyviojo rezervo kariai, taip pat parengtojo rezervo kariai* ir kariūnai. NPPKT kariai nėra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu, jiems teikiamos reikalingos sveikatos priežiūros paslaugos krašto apsaugos sistemos ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose iš KAM lėšų.

* Kariai savanoriai ir kiti aktyviojo rezervo kariai, taip pat parengtojo rezervo kariai kario statusą įgyja nuo to momento, kai pagal tarnybos ar karinių mokymų įsakymą atvyksta į paskirtą vietą ir prisistato kariniam viršininkui.

Teisės aktai: