Pradžia ŠAUKTINIAMS

Socialinio darbo vadybininkų pagalba

Socialinio darbo vadybininkai:

  • suteikia konsultacijas kariams ir karių šeimos nariams;
  • tarpininkauja sprendžiant socialinių garantijų taikymo klausimus;
  • suteikia pagalbą kariams ir karių šeimos nariams tvarkant administracinio pobūdžio reikalus savivaldybių institucijose;
  • organizuoja socialinės pagalbos teikimą buityje kariams ir jų šeimos nariams;  
  • prireikus, gali palydėti judėjimo sunkumų turinčius karius, vykstančius į Lietuvos ar užsienio sveikatos įstaigas;
  • lanko karius, gydomus dėl sveikatos sutrikimų, susijusių su tarnybos pareigų vykdymu, stacionariose asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
  • organizuoja karių (šeimų) susitikimus su karo psichologais, kapelionais ar kitais krašto apsaugos sistemos vadovais;
  • organizuoja karių, jų šeimų narių grupių susitikimus, jiems aktualiais socialinių paslaugų, socialinės pagalbos, socialinės paramos ir socialinių garantijų klausimais.

Kontaktinė informacija: LK Gynybos štabas, Socialinės saugos skyrius, tel. 85 273 5574, Mob.: 8 698 51 713