Pradžia ŠAUKTINIAMS

Kariams, dėl sužeidimo pripažintiems netinkamais tolimesnei karo tarnybai

Galimybė likti tarnauti su S sveikatos grupe

Karys, kuris buvo sužeistas dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, kurio sveikatos grupė sumažėjo ir jis įprasta tvarka būtų pripažintas netinkamu karo tarnybai pagal Z sveikatos grupę, gali likti tarnauti kariuomenėje su S sveikatos grupe negalios pobūdžiui pritaikytoje darbo aplinkoje (jo paties sutikimu).

 

 
 

Teisės aktas: Tinkamumo karo, šaulio koviniame būryje ar žvalgybos pareigūno tarnybai pagal sveikatos būklę kriterijai