Pradžia ŠAUKTINIAMS

Kariams, dėl sužeidimo pripažintiems netinkamais tolimesnei karo tarnybai

Galimybė likti tarnauti su S ar K sveikatos grupe

Karys, kuris buvo sužeistas dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, kurio sveikatos grupė sumažėjo ir jis įprasta tvarka būtų pripažintas netinkamu karo tarnybai pagal Z arba O sveikatos grupes, gali likti tarnauti kariuomenėje su S (tinkamas profesinei karo tarnybai) arba K sveikatos grupe (tinkamas tarnybai aktyviajame rezerve) negalios pobūdžiui pritaikytoje tarnybos aplinkoje (jo paties sutikimu).

Detaliau

 
 

Teisės aktas: Sveikatos būklės įvertinimo principų, metodikos ir tinkamumo karo ir civilinei krašto apsaugos tarnybai pagal sveikatos būklę kriterijai