Pradžia ŠAUKTINIAMS

Kokia yra veiksmų eiga nustatyti nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros specialiuosius poreikius?

  1. Prašymo pateikimas. Dėl specialiųjų poreikių nustatymo asmuo arba jo atstovas turi kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigos jį gydantį gydytoją ir pateikti laisvos formos prašymą dėl siuntimo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) specialiesiems poreikiams nustatyti.
  1. Siuntimas į NDNT. Gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad po taikyto gydymo ir (ar) medicininės reabilitacijos priemonių, išlieka ilgalaikių organizmo funkcijų sutrikimų, parengia ir įteikia asmeniui užpildytą siuntimą ir medicininių tyrimų išrašus, patvirtinančius ligos sunkumą ir diagnozę bei kitus dokumentus.
  1. NDNT sprendimas. NDNT, gavusi asmens prašymą dėl specialiųjų poreikių nustatymo bei kitus reikalingus dokumentus specialiesiems poreikiams nustatyti, kurių galiojimo terminas yra 60 kalendorinių dienų, atliks vertinimą ir priims sprendimą dėl pirmojo arba antrojo lygio specialiojo nuolatinės slaugos poreikio, arba pirmojo arba antrojo lygio specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio.
  1. Specialiųjų poreikių nustatymo pažyma. Nustačius bent vieną iš specialiųjų poreikių, asmeniui išduodama Specialiųjų poreikių nustatymo pažyma ir rekomendacija dėl specialiosios pagalbos poreikio.

Detaliau žiūrėti čia.