Pradžia ŠAUKTINIAMS

Kokiam laikotarpiui nustatomi nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros specialieji poreikiai?

Specialieji nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai gali būti nustatomi 6 mėnesiams, 1 metams, 2 metams arba neterminuotai.