Pradžia ŠAUKTINIAMS

Kokias sąlygas turi atitikti neįgalieji, studijuojantys aukštosiose mokyklose, norintys gauti finansinę pagalbą?

Finansinė parama neįgaliajam asmeniui skiriama, kai jis:

1. turi nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

2. aukštojoje mokykloje pirmą kartą (išskyrus atvejus, kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti) studijuoja profesinio bakalauro arba bakalauro, magistrantūros, doktorantūros studijose arba pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą.

3. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Tikslinės išmokos gavimo eiga

1. Dokumentų pateikimas. Asmuo per 10 dienų nuo studijų metų pradžios aukštajai mokyklai pateikia:

  • prašymą finansinei pagalbai gauti;
  • neįgaliojo pažymėjimąarba kitą neįgalumo faktą patvirtinantį kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, ar šio dokumento kopiją, jeigu prašymas teikiamas registruotu paštu arba elektroniniu paštu, arba elektroniniu būdu per aukštosios mokyklos studijų informacinę sistemą.

2. Sprendimo priėmimas. Sprendimą dėl finansinės pagalbos skyrimo priima aukštoji mokykla, kurioje studijuoja asmuo.

3. Išmokų mokėjimas. Išmokas aukštoji mokykla asmeniui moka kartą per mėnesį.