Pradžia ŠAUKTINIAMS

Papildoma išlaidų kompensacija, nustačius specialųjį transporto išlaidų kompensacijos poreikį

Asmenys, kuriems yra nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis, turi teisę kiekvieną mėnesį gauti 0,25 BSI*, t.y. 9,75 Eur. dydžio transporto išlaidų kompensaciją iki nustatyto specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio termino pabaigos.

*šiuo metu bazinės socialinės išmokos dydis yra 39 Eur.  

Kokia yra tolimesnė eiga gauti nustatyto specialiojo transporto išlaidų poreikio kompensaciją?

1. Asmens prašymo ir dokumentų pateikimas „Sodrai“. Pagal patvirtintą formą, prašymą galima pateikti „Sodros“ skyriuje arba per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS). Prašymų formas galite rasti čia.  Kartu turi būti pateikti šie dokumentai*:

  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • specialiųjų poreikių nustatymo

*Galima pateikti originalus tiesiogiai įstaigai, kurios specialistai pasitvirtins dokumentų kopijas arba išsiųsti kopijas registruotu paštu, prieš tai patvirtintas notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno.

Tais atvejais, kai dokumentus galima pateikti valstybės elektroninės valdžios sistemoje ir dėl atitinkamos priemonės ar jos įsigijimo išlaidų kompensavimo asmuo kreipiasi elektroniniu būdu dokumentų originalų pateikti nereikia.

2. Sprendimas dėl kompensacijos skyrimo. Kompensacijas mokanti įstaiga ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo skirti (atsisakymo ją skirti) kompensaciją priėmimo dienos asmenims išsiunčia (įteikia) šio sprendimo nuorašą.

3. Kompensacija skiriama nuo dienos, kai buvo užregistruotas asmens prašymas (kartu ir visi reikalingi dokumentai), bet ne daugiau kaip už 12 mėn.