Pradžia ŠAUKTINIAMS

Ligos pašalpa kariams, nedraustiems ligos socialiniu draudimu

Asmenims, atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą arba paleistiems iš šios tarnybos, kariams savanoriams, kitiems aktyviojo rezervo kariams ir parengtojo rezervo kariams, kurie susirgo tarnybos metu (ne dėl nelaimingo atsitikimo), po tarnybos, pratybų, mokymų ar kitų užduočių vykdymo laikino nedarbingo metu iš KAM lėšų mokama ligos išmoka (ne ilgiau kaip 4 mėnesius), jeigu jie neįgijo teisės ir negavo ligos išmokos iš „Sodros“. KAM mokamos ligos išmokos dydis atitinka ligos išmokos, nustatytos Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme, dydį. Asmenims, atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą arba paleistiems iš šios tarnybos, ši išmoka mokama nuo Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos