Pradžia ŠAUKTINIAMS

Studijos

Parama asmenims, studijuojantiems aukštosiose mokyklose pagal KRAŠTO APSAUGOS SISTEMAI reikalingų specialybių studijų programas

Nuorodos: (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, krašto apsaugos ministro patvirtinta tvarka ir studijų programos)