Pradžia ŠAUKTINIAMS

Studijos

Parama asmenims, studijuojantiems aukštosiose mokyklose pagal KRAŠTO APSAUGOS SISTEMAI reikalingų specialybių studijų programas

Nuorodos: (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, krašto apsaugos ministro patvirtinta tvarka ir studijų programos)

 

Atlikusiems privalomąją pradinę karo tarnybą – papildomas balas stojant į aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamas vietas

Daugiau ionformacijos rasite LAMA BPO portale