Pradžia ŠAUKTINIAMS

4 variantai, kuriais galima organizuoti būsto pritaikymą

Yra 4 variantai, kaip gali būti organizuojamas būsto pritaikymas:

  1. Būsto pritaikymą pagal asmens poreikius organizuoja savivaldybė.
  2. Būsto pritaikymą asmuo organizuojasi savarankiškai einamaisiais metais atėjus būsto pritaikymo eilei. Pritaikęs būstą, asmuo kreipiasi dėl būsto pritaikymo darbų išlaidų apmokėjimo.
  3. Būsto pritaikymą asmuo organizuojasi savarankiškai, kai jam pritaikomas būstas neįtrauktas į einamaisiais metais pritaikomų būstų sąrašą. Tokiu atveju, būsto pritaikymo darbų išlaidos būtų apmokėtos tik įtraukus jam pritaikomą būstą į einamaisiais metais pritaikomų būstų sąrašą, atėjus eile.
  4. Asmuo perka naują pritaikytą būstą (arba keičia) ir gali būti išmokėta būsto pritaikymo išlaidų kompensacija, skirta parduoto nepritaikyto būsto ir nupirkto pritaikyto būsto vertės skirtumui visiškai ar iš dalies padengti. Taikoma tik neįgaliajam, kuriam nustatytas specialusis nuolatinis slaugos poreikis arba bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis.