Pradžia ŠAUKTINIAMS

Nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai

Asmuo, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis turi teisę gauti atitinkamą tikslinę kompensaciją. Tikslinėmis kompensacijomis siekiama kompensuoti asmens išlaidas, patirtas tenkinant specialiuosius nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius. Tikslinės kompensacijos gali būti naudojamos tik specialiesiems nuolatinės slaugos, priežiūros (pagalbos) poreikiams tenkinti ir (ar) specialiosios pagalbos priemonėms įsigyti.

Į kokius lygius skirstosi nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) specialieji poreikiai?

Kokiam laikotarpiui nustatomi nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros specialieji poreikiai?

Kokia yra veiksmų eiga nustatyti nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros specialiuosius poreikius?

 

Teisės aktai:

Naudinga nuoroda: http://ndnt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/specialiuju-poreikiu-ir-ju-lygio-nustatymas

Kontaktinė informacija: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, tel. 8 5 233 3320