Pradžia ŠAUKTINIAMS

"Laikinasis atokvėpis"

„Laikinas atokvėpis“ - tai trumpalaikio pobūdžio socialinė priežiūra ir (arba) socialinė globa, teikiama suaugusius asmenis su negalia, prižiūrintiems ar globojantiems artimiesiems, kurie laikinai dėl tam tikrų priežasčių negali jais pasirūpinti. „Laikinas atokvėpis“ gali būti teikiamas asmens namuose (iki 208 val. per metus), dienos socialinės globos centre (iki 288 val. per metus) ar socialinės globos įstaigoje (trumpalaikė socialinė globa iki 14 dienų).