Pradžia ŠAUKTINIAMS

Socialinės paslaugos gali būti bendrosios arba specialiosios

Bendrosioms socialinėms paslaugoms priskiriamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimo, sociokultūrinės paslaugos, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas.

Specialiosios socialinės paslaugos. Jei, įvertinus asmens (šeimos) poreikius, paaiškėja, kad bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka, asmenys (šeimos) gali gauti specialiąsias socialines paslaugas, kurios skirstomos į dvi rūšis – priežiūros ir globos. Į socialinės priežiūros paslaugas patenka pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, intensyvi krizių įveikimo pagalba, apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose, psichosocialinė pagalba, apgyvendinimas apsaugotame būste, laikina nakvynė ir kt. Socialinės globos paslaugos yra šios: dienos socialinė globa, trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa.

Paslaugų kaina. Bendrosios socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas) teikiamos nemokamai, visos kitos socialinės paslaugos yra mokamos (ir dalinai finansuojamos). Mokėjimo dydis nustatomas atsižvelgiant į asmeniui teikiamų socialinių paslaugų rūšį ir asmens (šeimos) finansines galimybes.