Pradžia ŠAUKTINIAMS

Specialieji poreikiai

Asmenys (ar šeimos nariai, kai asmuo pats kreiptis negali), kuriems dėl traumos (ligos), po taikyto gydymo ir (ar) medicininės reabilitacijos priemonių išlieka ilgalaikių organizmo funkcijų sutrikimų (nustato gydantis gydytojas), turi teisę kreiptis dėl specialiųjų poreikių nustatymo.

Specialiuosius poreikius nustatomi kompleksiškai vertinant asmens sveikatos būklę ir galimybes būti savarankiškam kasdienėje veikloje.

Specialiųjų poreikių rūšys, priemonės ir paslaugos: