Pradžia ŠAUKTINIAMS

2021 m. jaunesniųjų karininkų vadų mokymų planas

Mokymų pradžia Karių skaičius Tarnybos vieta
2021-09-18 70 LKA, Vilniaus grupė
2021-09-18 30 LKA, Klaipėdos grupė
2021-09-25 70 Lietuvos kariuomenės mokykla
2021-09-25 20 Karo medicinos tarnyba
2021-10-02 20 Karinės jūrų pajėgos
IŠ VISO 210