Pradžia ŠAUKTINIAMS

2017 m. šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą sąrašų sudarymą stebės penki visuomenės atstovai

 2017 metų šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą sąrašų sudarymą Krašto apsaugos ministerijoje sausio 4 dieną stebės penki  visuomenės atstovai iš šalies visuomeninių organizacijų. Savo dalyvavimu jie užtikrins, kad sąrašų sudarymo procesas vyktų skaidriai ir nešališkai.

2017 metų šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą sąrašų sudarymą Krašto apsaugos ministerijoje sausio 4 dieną stebės penki visuomenės atstovai iš šalies visuomeninių organizacijų. Savo dalyvavimu jie užtikrins, kad sąrašų sudarymo procesas vyktų skaidriai ir nešališkai.

Krašto apsaugos ministerijai kandidatūras pateikė penkios Lietuvos visuomeninės organizacijos: Lietuvos skautija, Lietuvos nacionalinė veteranų asociacija, Lietuvos šaulių sąjunga, Atsargos karininkų sąjunga ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos.

  1. Ieva Leiputė, Lietuvos skautija
  2. Aurimas Navys, Lietuvos nacionalinė veteranų asociacija
  3. Gabija Tarapovskytė, Lietuvos šaulių sąjunga
  4. Algimantas Vyšniauskas, Atsargos karininkų sąjunga
  5. Mantas Zakarka, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba.

Kaip ir ankstesniais metais 2017 m. karo prievolininkų – Lietuvos piliečių vyrų nuo 19 iki 26 metų (įskaitytinai) – sąrašai bus sudaromi atsitiktine tvarka, naudojant kompiuterių programą. Jie bus paskelbti internete https://sauktiniai.kam.lt.

Skirtingai nei ankstesniais metais, į 2017 m. į sąrašus bus įtraukiami ir tie jaunuoliai, kurie iki sąrašų sudarymo bus pateikę prašymus savo noru atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Nauja bus ir tai, kad 2017 m. sudaryti sąrašai tą pačią dieną paskelbti nebus. Kada jie bus skelbiami, bus pranešta atskirai. Visa karo prievolininkui aktuali informacija – kur ir kada pradėti ir vykdyti su šaukimu susijusias procedūras – bus pateikta karo prievolininkų sąraše internete www.sauktiniai.kam.lt. Šaukimo nurodymai karo prievolininkams pradėti šaukimo procedūras nebebus siunčiami.

Lietuvos kariuomenė ir toliau ragina vaikinus ir merginas nuo 18 iki 38 metų ir toliau savanoriškai teikti prašymus savanoriškai atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą tarnybai kitiems metams. Iki 2017 m. sausio 4 d. , t.y., iki karo prievolininkų sąrašo paskelbimo, užsirašę savo noru jaunuoliai pirmieji galės pasirinkti norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą ir gauti 30 proc. didesnes išmokas. Gruodžio 20 d. duomenimis, savanoriškai atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą 2017 m. yra užsirašę jau per 430 jaunuolių.

Pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintą 2017 m. metinį šaukimo planą nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai tarnybą atliks beveik 20-je kariuomenės dalinių. Nedidelė dalis karių tarnybą pradės Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje, kur per pirmąsias aštuonias savaites išeis bazinį karinį rengimą, o likusį devynių mėnesių tarnybos laiką tarnaus priskirtame dalinyje ir atliks kolektyvinį rengimą.

Primename, kad pokaro prievolininkų sąrašų paskelbimo savo noru teikti prašymus atlikti NPPKT toliau galės ir tie jaunuoliai, kurie nebus patekę į 2017 m. karo prievolininkų sąrašą. Jie taip pat galės pasirinkti norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą ir gauti 30 proc. didesnes išmokas.

Devynių mėnesių trukmės nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą LR Seimas atnaujino 2015 m. pavasarį. Tai buvo padaryta atsižvelgiant į pasikeitusią geopolitinę situaciją ir valstybės saugumui kylančias grėsmes. Sugrąžinus šauktinių tarnybą taip pat siekiama sustiprinti ir pagreitinti kariuomenės dalinių užpildymą profesinės karo tarnybos kariais, suformuoti pakankamą kariuomenės parengtąjį rezervą ir užtikrinti tinkamą piliečių pasirengimą ginti savo valstybę.

KAM archyvo nuotrauka ( aut. Paulius Čilinskas)