Pradžia ŠAUKTINIAMS

Visi tarnybos būdai

  • Kaip galėčiau atlikti karo tarnybą?

Tarnybą galima atlikti tarnaujant nuolatinėje privalomoje pradinėje karo tarnyboje (9 mėn.), savanorių karo tarnyboje (prioritetas teikiamas atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą), jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose (skirta studijuojantiems ar jau baigusiems aukštąją mokyklą).
Į profesinę karo tarnybą priimami tik pagrindinį karinį parengtumą įgiję (atlikę privalomąją pradinę karo tarnybą) asmenys arba tam tikri specialistai (IT specialistai, gydytojai).
Kreiptis dėl priėmimo į tarnybą galima užpildant anketą arba atvykus į regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį.

  •  Buvau teistas, ar galiu tarnauti Lietuvos kariuomenėje?

Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba ar tarnybą rezerve atidedama karo prievolininkams, įtariamiems ir kaltinamiems baudžiamajame procese arba atliekantiems bausmę, dėl kurios jie negali atlikti privalomosios karo tarnybos, taip pat atlikusiems laisvės atėmimo bausmę.
Į profesinę karo tarnybą ir kario savanorio tarnybą negali būti priimami asmenys, atlikę laisvės atėmimo bausmę, ir teisti asmenys, kol neišnykęs teistumas ar nepasibaigęs bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpis.

  •  Kas yra alternatyvioji krašto apsaugos tarnyba?

Jei dėl religinių ar pacifistinių įsitikinimų, šaukiamas atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkas negali tarnauti su ginklu, jis gali rinktis alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą. Tokiu atveju, karo prievolininkas nustatyta tvarka turi Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioniniam padaliniui pateikti prašymą atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą. Prašymas turi būti grindžiamas religiniais arba pacifistiniais įsitikinimais, neleidžiančiais karo prievolininkui tarnauti su ginklu. Prašymą dėl alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimo nagrinėtų ir rekomendacijas dėl prašymų pagrįstumo teiktų specialioji komisija, sudaryta iš asociacijų, tradicinių religinių bendruomenių ir religinių bendrijų, aukštųjų mokyklų atstovų. Atsižvelgdama į specialiosios komisijos rekomendacijas, karo prievolę administruojanti krašto apsaugos sistemos institucija priimtų sprendimą dėl alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimo. Alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos trukmė – 10 mėnesių. Tarnyba atliekama valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose: savivaldybėse, ligoninėse, slaugos įstaigose ir kitose institucijose ar įstaigose.

  •  Man penkiolika, noriu tarnauti!

Džiaugiamės, jog domitės karine tarnyba, bet, deja, atlikti bet kokią karinę tarnybą galima tik nuo 18 metų amžiaus.
Rekomenduotume užsiimti sportu, pėsčiųjų žygiais, tapti Lietuvos Šaulių Sąjungos nariu.