Pradžia ŠAUKTINIAMS

Išmokos ir socialinės garantijos

  • Kokias išmokas ir socialines garantijas turi šauktinis?

1. Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai gauna pilną valstybės išlaikymą (apgyvendinimas, maitinimas, apranga, socialinis ir gyvybės draudimai). Kiekvienam kariui kiekvieną mėnesį mokama 253 € išmoka buitinėms išlaidoms padengti. Taip pat kiekvienam kariui kiekvieną mėnesį kaupiama speciali išmoka, kurią karys gali naudoti savo nuožiūra ir kuri išmokama kariui atlikus tarnybą. Jos dydis priklauso nuo atliktos tarnybos vertinimo rezultatų. Kario tarnybą įvertinus labai gerai už vieną tarnybos mėnesį skaičiuojamos keturios bazinės socialinės išmokos (220 €), gerai įvertintiems – trys bazinės socialinės išmokos (165€), patenkinamai – dvi bazinės socialinės išmokos (110 €). Savo noru atliekančiam tarnybą kariui kaupiamosios išmokos didėja 30 procentų, o tiems karo prievolininkams, kurie buvo pašaukti į tarnybą ir išreiškė norą atlikti ją pirmumo tvarka - 15 procentų, detaliau čia.

2. Kiekvienam NPPKT kario vaikui jo tėvo ar motinos tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio (82,5 Eur), išmoka per mėnesį.  Išmokos mokamos iš savivaldybių lėšų (Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (8 str.). Dėl jos reikėtų kreiptis į savo savivaldybės socialinės rūpybos padalinį.

3. Karo prievolę atliekančio asmens prašymu kreditą suteikusiam asmeniui gali būti atidedamas pagal būsto kreditavimo sutartį suteikto kredito dalies įmokų mokėjimas, o palūkanos asmens pasirinkimu būtų mokamos vienu iš šių būdų – kaip nurodyta būsto kreditavimo sutartyje, palūkanų mokėjimas atidedamas ir visos atidėtos palūkanos sumokamos iš karto pasibaigus nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos laikotarpiui arba visos atidėtos palūkanos sumokamos pasibaigus tarnybos laikotarpiui pagal iš naujo sudarytą palūkanų mokėjimo grafiką.

4. Darbdaviams gali būti skirta subsidija karo prievolininko, atlikusio NPPKT, darbo užmokesčio išlaidoms dalinai kompensuoti. Plačiau apie tai - Užimtumo tarnybos prie SADM interneto svetainėje.

5.  Už pavyzdingai atliktą tarnybą ir ištarnavus visą Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme nustatytą privalomosios pradinės karo tarnybos laikotarpį, gali būti skiriama 3,7 bazinės socialinės išmokos dydžio premija (203,5 Eur).

  • Kaip gauti išmoką kario vaikui?

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 8 straipsnyje numatyta, kad kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo ar motinos tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio (82,5 Eur) išmoka per mėnesį. 
Kreipiantis dėl išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, atitinkamos savivaldybės socialinės rūpybos skyriui būtina pateikti: nustatytos formos prašymą, asmens tapatybę nustatantį dokumentą ir karinio vieneto, kuriame privalomosios pradinės karo tarnybos karys atlieka tarnybą, išduotą pažymą apie atliekamą privalomąją pradinę karo tarnybą.

  • Ar šauktinio išmoką reikia deklaruoti VMI?

Informuojame, jog šauktinių gaunamos išmokos nėra laikomos darbo užmokesčiu, bet kompensuojamosiomis išmokomis, nuo jų nėra mokamas pajamų mokestis, jų nereikia deklaruoti ir todėl jos neatsispindi metinėje pajamų deklaracijoje GPM312.

  • Kur galėčiau gaut daugiau informacijos apie socialines garantijas?

Karių socialinių garantijų klausimais ir siekiant kariams ir jų šeimos nariams padėti greičiau gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, krašto apsaugos sistemoje sukurta speciali elektroninio pašto dėžutė [email protected], per kurią bus užtikrinamas „vieno langelio“ principas reikiamai informacijai gauti. Kariai ir jų šeimos nariai į elektroninio pašto dėžutę [email protected] gali siųsti klausimus, susijusius su karių socialinėmis garantijomis (pavyzdžiui, socialinis draudimas, kompensacijos, piniginės išmokos, sveikatos priežiūra, pareigūnų ir karių valstybinė pensija ir kt.), taip pat gali kreiptis dėl iškilusių problemų socialinių garantijų srityje.