Pradžia ŠAUKTINIAMS

Privatumas

Ši interneto svetainė (www.karys.lt) yra funkcinė svetainė, kurios tikslas yra pateikti aktualią informaciją apie tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Šios svetainės steigėja ir valdytoja yra Lietuvos kariuomenė.

Siekiant užtikrinti svetainės veikimą, svetainėje naudojami tik sisteminiai slapukai. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus ir jų valdymą rasite čia.

Svetainėje yra tvarkomi (skelbiami ir renkami) asmens duomenys tik teisėtais tikslais, siekiant suteikti kandidatams į privalomąją karo tarnybą informaciją apie šaukimo eigą (viešas karo prievolininkų sąrašų skelbimas vadovaujantis LR karo prievolės įstatymu sauktiniai.karys.lt) ir siekiant įvertinti susidomėjusių asmenų galimybes kandidatuoti į tikrąją karo tarnybą ar atsakyti į jų užklausimus bei susisiekti su jais (kurie užpildo užklausimą ar anketą interneto svetainėje).

Svetainėje tvarkomų asmens duomenų tvarkytojas yra Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: +370 5 273 5667, [email protected]), valdytojas - LR krašto apsaugos ministerija ([email protected])

Dėl savo, kaip duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo duomenų apsaugos pareigūnus. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

Žemiau yra pateikta bendra informacija apie duomenų tvarkytojo asmens duomenų tvarkymo tikslus, apimtis, duomenų subjektus ir kita informacija kuri yra susijusi su svetainės tikslais ir gali būti aktuali šios svetainės lankytojams.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Bendra informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimą krašto apsaugo sistemoje pateikta Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklėse, patvirtintose LR krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“.