Pradžia ŠAUKTINIAMS

Nuorodos

Interneto svetainės:

Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainė

Lietuvos kariuomenės interneto svetainė

Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo interneto svetainė

 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos interneto svetainė 
 
Lietuvos Šaulių Sąjungos interneto svetainė

 

Įstatymai:

Vyriausybės nutarimai:

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 1053 „Dėl Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. 150 „Dėl Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro nuostatų patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. 688 „Dėl karo prievolininkams apmokamų kelionės išlaidų dydžių nustatymo“
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1181 „Dėl maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos dydžio nustatymo ir mokėjimo kariams ir karo prievolininkams, neaprūpinamiems maistu“
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. 1125 „Dėl Karinės medicinos ekspertizės nuostatų patvirtinimo“

 Krašto apsaugos ministro įsakymai:

 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. V-1179 „Dėl Priėmimo į profesinę karo tarnybą ir profesinės karo tarnybos sutarties sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2016 m. lapkričio 4 d. įsakymo V-1018 „Dėl Teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija,  žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo ir panaikinimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-802 „Dėl Priėmimo į tarnybą aktyviajame rezerve, kario savanorio ir aktyviojo rezervo kario sutarčių sudarymo ir pratęsimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. V-558 „Dėl Parengtojo rezervo karių šaukimo į pratybas ir mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių ir išmokų už tarnybos rezerve dienas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-713 „Dėl Karo prievolininkų šaukimo paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. V-1218 „Dėl Karo prievolininkų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-1057 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos rezerve atidėjimo karo prievolininkui ministro sprendimu tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-49 „Dėl Atsargos/dimisijos kario pažymėjimo, privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo, garbingos tarnybos liudijimo ir atliktos karo tarnybos liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. V-1069 „Dėl Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“