Pradžia ŠAUKTINIAMS

Profesinė karo tarnyba

DAUGIAU NEI DARBAS, TAI PAŠAUKIMAS!

"Ugnis!" - tai komanda, kurios negausi jokiame kitame darbe. Pastato šturmas, pasala, reidas - tai užduotys, kurių nevykdysi niekur kitur. Karo tarnyba - tai daugiau nei darbas, tai pašaukimas!

Jokiame kitame darbe tu nepatirsi tiek nuotykių, kiek kariuomenėje. Išgyvenimo kursas, naktiniai žygiai, šuoliai su parašiutu, šaudymai - Lietuvos kariuomenės ir kario kasdienybė.

Profesinė karo tarnyba - tai nuolatinis mokymasis ginti savo šalį. Už pratybose išlietą prakaitą valstybė atsilygina konkurencingu atlyginimu, socialinėmis garantijomis ir sveikatos priežiūra. Tačiau didžiausias atlygis kariui yra brolybė užmezgama su tarnybos draugais ir žinojimas, jog Lietuvos saugumas ir ateitis yra jo rankose. Būtent todėl tarnyba Lietuvos kariuomenėje - daugiau nei darbas, tai pašaukimas.

Profesinės karo tarnybos kariais gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 18 iki 40 metų amžiaus, atitinkantys sveikatos, fizinio parengtumo ir moralinių savybių reikalavimus, bei įgiję pagrindinį karinį parengtumą (atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, 3 metus ištarnavę savanorių karo tarnyboje ir įgiję pagrindinį karinį parengtumą, baigę Lietuvos karo akademiją arba jaunesniųjų karininkų vadų mokymus).

KODĖL VERTA TAPTI PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIU?

Prestižas

 • Galimybė tarnauti savo šaliai, prisidėti prie jos saugumo užtikrinimo.

Karjeros galimybės

 • Kariuomenėje kiekvienam sudarytos sąlygos siekti karjeros.
 • Vykdomas individualus (pagal kiekvieno sugebėjimus) karjeros planavimas.
 • Dauguma karinių specialybių yra analogiškos civilinėms (informacinių sistemų specialistai, medikai, teisininkai, mechanikai, laivavedžiai, vairuotojai, šaltkalviai).

Mokymosi galimybės

 • Mokymosi ir profesinio tobulinimosi galimybės Lietuvos, JAV, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Danijos, Kanados, Švedijos ir kitų NATO šalių kariuomenių mokyklose.

Darbo užmokestis

 • Konkurencingas atlyginimas, kuris priklauso nuo kario laipsnio ir ištarnautų metų.
 • Priedai prie atlyginimo ir kitos išmokos (kvalifikaciniai priedai, kelionės, gyvenamosios patalpos nuomos, maitinimosi ir kitų išlaidų susijusių su tarnyba kompensavimas).

Socialinės garantijos

 • Profesinės karo tarnybos kariai draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, o ištarnavę įstatymo nustatytą laiką ir išleisti į atsargą, įgyja teisę gauti valstybinę kario pensiją.
 • Profesinės karo tarnybos kariams kasmet suteikiama  ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų kasmetinių atostogų. Atsižvelgiant į ištarnautą laiką kasmetinės atostogos ilginamos, maksimali atostogų trukmė 45 kalendorinės dienos.
 • Profesinės karo tarnybos karių sveikatos priežiūra ir sveikatinimo veikla finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų.
 • Profesinės karo tarnybos karių gyvybė ir sveikata privalomai draudžiama nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje valstybės biudžeto lėšomis.
 • Profesinės karo tarnybos kariai tarnybos laikotarpiu aprūpinami maistu arba jiems mokama nustatyto dydžio piniginė kompensacija.
 • Baigę tarnybą profesinės karo tarnybos kariai gali dalyvauti profesinio orientavimo programose, teikiama pagalba susirandant darbą.

Tarptautinės misijos

 • Galimybė dalyvauti misijose įvairiose pasaulio kraštuose, prisidėti prie tarptautinio saugumo užtikrinimo, pasisemti patirties bendrose operacijose su užsienio šalių partneriais.

Laisvalaikis

 • Sporto klubai, treniruoklių salės.
 • Kiekviename kariniame dalinyje yra ramovė, klubai kur vyksta koncertai, įvairūs vakarai, parodos, veikia biblioteka.

KAIP TAPTI PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIU?

Jeigu susidomėjote profesine karo tarnyba, prašome kreiptis į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį arba užpildyti kandidato anketą.

Tam, kad pradėti priėmimo procedūras reikia susisiekti ir pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą priimti į profesinę karo tarnybą.
 • Prašymą suteikti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelė iš abiejų pusių arba pasas).
 • Užpildytas prašymų formas, kurias pateiksite atvykę į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį.
 • Išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją, teisę vairuoti transporto priemones patvirtinančių ir kitų dokumentų, susijusių su pareigomis, į kurias pretenduojama kopijos. Dokumentai užsienio kalba (išskyrus anglų) turi būti pateikti kartu su vertimu į lietuvių kalbą, užsienyje įgyta aukštojo mokslo kvalifikaciją, mokslo laipsnis turi būti pripažinti (nostrifikuoti) teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Pažymą apie buvusias darbovietes ir valstybinį socialinį draudimą, kurioje nurodomos atleidimo iš jų priežastys už 5 kalendorinių metų laikotarpį (pažyma apie asmens valstybinį socialinį draudimą). Pažymą užsisakyti galima internetu prisijungus prie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistema (EGAS).

Taip pat galite teirautis paskambinę nemokama telefono linija 8 800 12340 arba pasižiūrėkite vaizdo įrašų galeriją:

Norėdami kandidatuoti į profesinę karo tarnybą, pildykite kandidato anketą:

Pildyti anketą