Pradžia ŠAUKTINIAMS

Savanoriška nenuolatinė karo tarnyba

TAPK SAVO KRAŠTO KARIU!

Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP) - pirmasis Lietuvos ginkluotųjų pajėgų dalinys, įkurtas 1991 metais, liepsnojant laisvės laužams Lietuvos Aukščiausiosios tarybos prieigose. Nuo pat pirmų dienų savanorius vienijo drąsa, ryžtas ir siekis išvyti okupantus iš mūsų krašto.

Šiandien Krašto apsaugos savanorių pajėgos - neatskiriama moderniai organizuojamos Lietuvos kariuomenės dalis. Jos užduotis - pasiruošti teritorinei krašto gynybai. Kariai savanoriai per pratybas mokosi kovoti mažais koviniais vienetais jiems gerai pažįstamoje aplinkoje, rengti pasalas, greitus apšaudymus, sabotuoti ir pan. Jei savo šalyje sulauktume priešiškai nusiteikusių pajėgų, kariai savanoriai būtų tie, kurie pasirūpintų, kad priešui mūsų žemėje būtų ypatingai nemiela: kad mūsų upės būtų sraunesnės, mūsų pelkės - gilesnės, mūsų naktys - šaltesnės, mūsų miškai - dukart gūdesni...

Karys savanoris - tai paprastą civilinį gyvenimą gyvenantis žmogus, nuolatos pasirengęs stoti savo krašto gynybon. Jei nesi abejingas savo artimųjų saugumui - nedvejok, junkis prie mūsų ir tapk savo krašto kariu! 

Savanoriška nenuolatinė karo tarnyba dažniausiai atliekama savaitgaliais, per kuriuos kariai savanoriai palaipsniui mokosi visų su krašto gynyba susijusių dalykų. Karys savanoris vidutiniškai tarnauja nuo 20 iki 50 parų per metus.

Į savanorišką nenuolatinę karo tarnybą gali būti priimami Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 18 iki 65 metų amžiaus. Kario savanorio tarnybos sutartis sudaroma ne ilgesniam kaip 4 kalendorinių metų laikotarpiui. Asmuo, sudaręs sutartį, prisiekia Lietuvos valstybei. Sutarčiai pasibaigus ji gali būti pratęsiama.

Už tarnybos dienas, kario pasirinkimu mokamas atlyginimas atitinkantis kario savanorio civilinį atlyginimą, arba mokamas atlyginimas pagal turimą karinį laipsnį. Be to, tarnybos metu suteikiamos visos kariams taikomos socialinės garantijos, aprūpinami maistu arba jiems išmokama maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija, apmokamos su tarnyba susijusios išlaidos, mokamos skatinamosios išmokos.

Pasiekę aukščiausią parengties lygį kariai savanoriai gali pretenduoti į profesinę karo tarnybą arba dalyvauti tarptautinėse operacijose.

Kariui savanoriui ištarnavusiam ne mažiau kaip 3 metus KASP ir įgijus pagrindinį karinį parengtumą yra įskaitoma nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba (NPPKT).

Kariams savanoriams pirmą kartą studijuojantiems pagal pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų programas valstybės nefinansuojamose studijų vietose, gali būti teikiama parama studijų kainai ar jos daliai padengti.

Kariai savanoriai gali rinktis nemokamas ištęstines bakalauro ir magistro studijas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje.

KAIP TAPTI KARIU SAVANORIU?

Jeigu susidomėjote profesine karo tarnyba, prašome kreiptis į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį arba užpildyti kandidato anketą.

Tam, kad pradėti priėmimo procedūras reikia susisiekti ir pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą priimti į savanorišką nenuolatinę karo tarnybą.
  • Prašymą suteikti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelė arba pasas).
  • Užpildytas prašymų formas, kurias užpildysite atvykę į regioninį Karo prievolės ir komplektavimo padalinį.
  • Išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją, teisę vairuoti transporto priemones patvirtinančius ir kitus dokumentus, susijusius su pareigomis, į kurias pretenduojama. Dokumentai užsienio kalba (išskyrus anglų) turi būti pateikti kartu su vertimu į lietuvių kalbą, užsienyje įgyta aukštojo mokslo kvalifikaciją, mokslo laipsnis turi būti pripažinti (nostrifikuoti) teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Pažymą apie buvusias darbovietes ir valstybinį socialinį draudimą, kurioje nurodomos atleidimo iš jų priežastys už 5 kalendorinių metų laikotarpį (pažyma apie asmens valstybinį socialinį draudimą). Pažymą užsisakyti galima internetu prisijungus prie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistema (EGAS).

 

Norėdami kandidatuoti į savanorių karo tarnybą, pildykite kandidato anketą:

Pildyti anketą