Pradžia ŠAUKTINIAMS

Išmokos šauktiniams

IŠMOKOS ŠAUKTINIAMS

TARNYBĄ PASIRINKUSIEMS SAVO NORU (išmokos didinimas + 30 %)
Tarnybos įvertinimas       Iš viso 
 L. GERAI  197,60 Eur × 9 mėn. = 1778,40 +  140,6 Eur × 9 mėn. = 1265,40   3043,80 Eur
 GERAI  148,20 Eur × 9 mėn. = 1333,80 +  140,6 Eur × 9 mėn. = 1265,40  2599,20 Eur
PATENKINAMAI  98,80 Eur × 9 mėn. = 889,20 +  140,6 Eur × 9 mėn. = 1265,40  2154,60 Eur

 

Į TARNYBĄ PAŠAUKTIEMS IR IŠREIŠKUSIEMS PIRMUMO NORĄ (IŠMOKOS didinimas + 15 %)
Tarnybos įvertinimas       Iš viso 
 L. GERAI 174,80 Eur × 9 mėn. = 1573,20 + 140,6 Eur × 9 mėn. = 1265,40 2838,60 Eur
GERAI 131,10 Eur × 9 mėn. = 1179,90 + 140,6 Eur × 9 mėn. = 1265,40 2445,30 Eur
PATENKINAMAI 87,40 Eur × 9 mėn. = 786,60 + 140,6 Eur × 9 mėn. = 1265,40

2052,20 Eur

 

TARNYBĄ ATLIEKANTIEMS PRIVALOMA TVARKA
Tarnybos įvertinimas       Iš viso 
 L. GERAI 152,00 Eur × 9 mėn. = 1368,00 + 140,6 Eur × 9 mėn. = 1265,40 2633,40 Eur
GERAI 114,00 Eur × 9 mėn. = 1026,00 + 140,6 Eur × 9 mėn. = 1265,40 2291,40 Eur
PATENKINAMAI 76,00 Eur × 9 mėn. = 684,00 + 140,6 Eur × 9 mėn. = 1265,40 1949,40 Eur