Pradžia ŠAUKTINIAMS

Išmokos šauktiniams

IŠMOKOS ŠAUKTINIAMS

TARNYBĄ PASIRINKUSIEMS SAVO NORU (išmokos didinimas + 30 %)
Tarnybos vertinimas       Iš viso
L. GERAI  202,80 Eur × 9 mėn. = 1825,20 +  144,30 Eur × 9 mėn. = 1298,70  3123,90 Eur
GERAI  152,10 Eur × 9 mėn. = 1368,90 +  144,30 Eur × 9 mėn. = 1298,70  2667,60 Eur
PATENKINAMAI  101,40 Eur × 9 mėn. = 912,60 + 144,30 Eur × 9 mėn. = 1298,70  2211,30 Eur

 

Į TARNYBĄ PAŠAUKTIEMS IR IŠREIŠKUSIEMS PIRMUMO NORĄ (IŠMOKOS didinimas + 15 %)
Tarnybos vertinimas       Iš viso
L. GERAI 179,40 Eur × 9 mėn. = 1614,60 + 144,30 Eur × 9 mėn. = 1298,70 2913,30 Eur
GERAI 134,55 Eur × 9 mėn. = 1210,95 + 144,30 Eur × 9 mėn. = 1298,70 2509,65 Eur
PATENKINAMAI 89,70 Eur × 9 mėn. = 807,30 + 144,30 Eur × 9 mėn. = 1298,70

2106,00 Eur

 

TARNYBĄ ATLIEKANTIEMS PRIVALOMA TVARKA
Tarnybos vertinimas       Iš viso
L. GERAI 156,00 Eur × 9 mėn. = 1404,00 +

144,30 Eur × 9 mėn. = 1298,70

2702,70 Eur
GERAI 117,00 Eur × 9 mėn. = 1053,00 + 144,30 Eur × 9 mėn. = 1298,70 2351,70 Eur
PATENKINAMAI 78,00 Eur × 9 mėn. = 702,00 +

144,30 Eur × 9 mėn. = 1298,70

2000,70 Eur