Pradžia ŠAUKTINIAMS

Išmokos šauktiniams

IŠMOKOS ŠAUKTINIAMS

TARNYBĄ PASIRINKUSIEMS SAVO NORU (išmokos didinimas + 30 %)
Tarnybos vertinimas       Iš viso
L. GERAI  286 Eur × 9 mėn. = 2574 + 253 Eur × 9 mėn. = 2277  4851 Eur
GERAI  214,50 Eur × 9 mėn. = 1930,50 + 253 Eur × 9 mėn. = 2277  4207,50 Eur
PATENKINAMAI  143 Eur × 9 mėn. = 1287 + 253 Eur × 9 mėn. = 2277  3564 Eur

 

Į TARNYBĄ PAŠAUKTIEMS IR IŠREIŠKUSIEMS PIRMUMO NORĄ (IŠMOKOS didinimas + 15 %)
Tarnybos vertinimas       Iš viso
L. GERAI 253 Eur × 9 mėn. = 2277 + 253 Eur × 9 mėn. = 2277 4554 Eur
GERAI 189,75 Eur × 9 mėn. = 1707,75 + 253 Eur × 9 mėn. = 2277 3984,75 Eur
PATENKINAMAI 126,50 Eur × 9 mėn. = 1138,50 + 253 Eur × 9 mėn. = 2277 3415,50 Eur

 

TARNYBĄ ATLIEKANTIEMS PRIVALOMA TVARKA
Tarnybos vertinimas       Iš viso
L. GERAI 220 Eur × 9 mėn. = 1980 + 253 Eur × 9 mėn. = 2277 4257 Eur
GERAI 165 Eur × 9 mėn. = 1485 + 253 Eur × 9 mėn. = 2277 3762 Eur
PATENKINAMAI 110 Eur × 9 mėn. = 990 + 253 Eur × 9 mėn. = 2277 3267 Eur