Pradžia ŠAUKTINIAMS

Privalumai

Priežasčių, kodėl kiekvienas mūsų turėti tarnauti arba būti tarnavęs Lietuvos kariuomenėje – begalė. Lietuvos kariuomenė – tai daugiau nei institucija, tai didelė šeima žmonių, pasiryžusių paaukoti viską ką turi vardan Lietuvos laisvės. Tačiau vienos priežastys būna svarbesnės už kitas, todėl čia pateiksime penkias svarbiausias priežastis, dėl kurių verta pasirinkti tarnybą Lietuvos kariuomenėje:

Pareiga. Būti kariu – tai daugiau nei darbas. Sakoma, kad šiame pasaulyje žmones galima suskirstyti į aveles ir į vilkus, besitaikančius sudraskyti aveles. Tačiau yra ir dar viena grupė – tai avelių ganytojai, saugotojai. Būtent pastarajai grupei priskirtini ir kariai, pasiryžę ginti tuos, kurie negali apsiginti patys, kovoti už laisvę bei vertybes.

Veiksmas. Prisijungęs prie Lietuvos kariuomenės susidursi su dar nepatirtais iššūkiais, neįprastos užduotys sudėtingomis sąlygomis neleis nė susimąstyti, jog tavo darbas monotoniškas ar nuobodus. Žygiai, pastato šturmai, pasalos ir oro desantai – tai tik dalis tavęs laukiančių užduočių Lietuvos kariuomenėje.

Tobulėjimas. Yra manančių, jog kariuomenėje įgyta patirtis neturi praktinio pritaikymo civiliniame gyvenime. Tačiau kariuomenė – tai ne vien tik ginklai, kaip dažnai įsivaizduojama. Kariuomenę, visų pirma, sudaro žmonės, o kelias į pergalę visuomet eina per komandinį darbą. Kovinės užduotys, sunkios ir įtemptos sąlygos moko karius dirbti komandoje, laikytis vienas kitų bei išugdo lyderius, gebančius prisitaikyti prie bet kokių sąlygų ir kūrybiškai įvykdyti jiems pavestas užduotis.

Draugai. Turbūt dažnam yra girdėtas posakis „Su juo galėčiau eiti į žvalgybą“. Kovinės užduotys, tokios kaip žvalgyba, reikalauja didelio pasitikėjimo, pasiryžimo pasiaukoti vardan kovos draugo. Ši bendrystė nesibaigia vien tik tarnyboje: kariai sportuoja kartu, leidžia laisvalaikį kartu, palaiko vienas kitą nelaimėse. Stodamas kariuomenėn tapsi ne tik rikiuotės, bet ir šeimos dalimi, kurioje visuomet rasi tų, kurie bus pasiryžę ištiesti tau pagalbos ranką.

Atlygis. Karių atsidavimas krašto gynybai nėra pamirštas Lietuvos valdžios ir jos žmonių. Kariams už tarnybos dienas mokamas atlyginimas, kariai maitinami, jiems teikiamos nemokamos sveikatos priežiūros paslaugos bei kitos socialinės garantijos.

Jei šios priežastys ir vertybės tau ne svetimos – junkis prie mūsų! Tarnybą Lietuvos kariuomenėje gali atlikti vienu iš 5 būdų, kurių kiekvienas subalansuotas skirtingo amžiaus, fizinio pajėgumo ir užimtumo asmenims. Lietuvos kariuomenėje laukiamas kiekvienas neabejingas mūsų krašto saugumui!

(panaudotos I. Budzeikaitės nuotraukos)

Norėdami kandidatuoti į tikrąją karo tarnybą pildykite kandidato anketą:

Pildyti anketą