Pradžia ŠAUKTINIAMS

Anketa susidomėjusiems tarnyba komendantūrose

NAUJAS būdas ginti savo šeimą, miestą, kraštą! Prisijunk prie sau artimiausios Karo komendantūros.
Komendantūros – KAS TAI? Tai karinis vienetas Lietuvos kariuomenėje, skirtas karo metu užtikrinti sąveiką tarp ginkluotųjų pajėgų ir savivaldos. Nauja struktūra taikos metu, piliečiams suteikia dar vieną galimybę atrasti savo vietą valstybės gynime.
Komendantūros TAIKOS METU: Komendantiniai vienetai bus užpildyti profesinės karo tarnybos kariais, priskirtais parengto rezervo karo prievolininkais, Lietuvos šaulių sąjungos komendantiniais šauliais ir pilietiškais asmenimis. Taikos metu jų karinį rengimą užtikrins Krašto apsaugos savanorių pajėgos. Platus komendantūrų tinklas leis paruošti pilietiškai nusiteikusius asmenis, kad šie galėtų gintis ir ginti konkrečiose, jiems gerai pažįstamose gyvenamosiose vietose.
Komendantūros KARO METU: Tai užnugario sistema Lietuvos kariuomenei, kur Lietuvos piliečiai galės pritaikyti savo įgūdžius, padės užtikrinti valstybei gyvybiškai svarbias funkcijas, prisidės prie saugios aplinkos kūrimo ir vienys regioną gintis nuo priešo.
Jūsų vardas (-ai) ir pavardė
Gimimo data
Pageidaujama tarnybos vieta
Kokioje srityje norėtumėte atlikti tarnybą ?
Jūsų išsilavinimas
Jūsų specialybė (-ės)
Ar atlikote privalomąją pradinę karo tarnybą ir (ar) kitu būdu įgijote pagrindinį karinį parengtumą?
Ar turite teisę vairuoti transporto priemones?
Papildoma informacija (kokios karinės specialybės ar pareigos jus domintų ir pan.)
Kur jums būtų patogiau atvykti ? (pasirinkite išsiskleidžiančiame meniu)
Telefono numeris
El. pašto adresas
Patvirtinimas ir sutikimas
Apsaugos kodas