Pradžia ŠAUKTINIAMS

2020 m. šaukimas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą užbaigtas

2020 m. šaukimas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą užbaigtas

Šiandien baigiamas 2020 metų šaukimas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (toliau – NPPKT). Išvyko paskutiniai 337 karo prievolininkai į Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ (toliau – MPB GV) Karaliaus Mindaugo husarų batalioną. Privaloma tvarka nebuvo pašauktas nei vienas jaunuolis.

Per 2020 m. tarnauti pradėjo 3352 šauktiniai (jų tarpe 137 merginos), iš jų savo norą pareiškusių – 54 proc., į sąrašus patekusių ir pirmumo tvarka norinčių atlikti tarnybą – beveik 45 proc., o privaloma tvarka pašauktų karo prievolininkų tarnybą pradėjo – truputį daugiau nei 1 proc. nuo visų pašauktųjų.

Per 2020 m. Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba gavo 6970 prašymus atlikti NPPKT, iš kurių – 2725 buvo savo noru pareiškusių pradėti tarnybą, o 4245 piliečiai patekę į šaukiamųjų sąrašus, siekė pirmumo teise atlikti NPPKT. Po privalomųjų karo medicinos ekspertizių komisijos procedūrų atlikimo daugiau negu pusė, tai yra apie 4000 jaunuolių buvo pripažinti tinkamais pradėti NPPKT. Didžiausiais prašymų skaičiais, tarnybą rinktis savo noru 2020 m., pasižymėjo Kauno, Vilniaus bei Šiaulių regionai.

Nauji šaukiamųjų sąrašai bus sudaromi 2021 m. sausio 7 d., iš kurių kitąmet į NPPKT planuojama pašaukti 3828 jaunuolius. Šaukiamųjų sąrašai bus sudaromi iš 1998-2002 metais imtinai gimusių karo prievolininkų ir studijas pabaigusių asmenų nuo 23 iki 26 metų, kuriems dėl studijų aukštojoje mokykloje buvo atidėtas šaukimas. 2021 metais šauktiniai tarnybą atliks 19 - oje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių Lietuvos kariuomenės dalinių. Pirmasis 2021 m. vykimas į dalinius numatytas kovo 29 d. Šią dieną Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalione tarnybą pradės 72, o MPB GV Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalione - 90 NPPKT karių. 2021 m. šaukimo į NPPKT planą galite rasti čia.

„Nors epidemiologinė situacija šalyje šiais metais yra itin sudėtinga, jaunuolių apsisprendimui savo noru pasirinkti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ir taip atlikti konstitucinę pareigą, COVID-19 reikšmingos įtakos neturėjo. Šiais metais nuo 8 iki kiek daugiau nei 1 proc. sumažėjo privaloma tvarka pašauktųjų atlikti NPPKT karo prievolininkų skaičius. Grįžome į 2017 m., kai privaloma tvarka buvo pašaukta tik kiek daugiau nei 1 proc. Norinčių atlikti savo noru tarnybą prašymų skaičius tik didėjo ir yra daugiau nei 160 prašymų didesnis nei pernai. Tikrai yra kuo pasidžiaugti. Šaukimo rezultatai rodo teigiamas visuomenės sąmoningumo tendencijas“, – sakė Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas.

Primename – nuo 2020 m. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikti yra šaukiami 18-23 metų karo prievolininkai. Tai nustatyta 2019 m. gruodžio 12 d. LR Seimo priimtame LR Karo prievolės įstatymo pakeitimo projekte, kuriuo sumažintas šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą amžius. Taip pat įstatymo pataisa įtvirtinama, kad karo prievolininkams, kuriems dėl studijų aukštojoje mokykloje buvo atidėtas šaukimas, šaukimas būtų pratęsiamas iki jiems sukaks 26 metai (bet ne ilgiau nei vienerius metus po studijų baigimo).

Informaciją, kada ir kaip atlikti procedūras karo prievolininkai gali rasti sąraše, kuris pateikiamas internete adresu: https://sauktiniai.karys.lt. Visus norinčius atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą savo noru, kurių amžius yra nuo 18 iki 38 metų, raginame ir kviečiame jau dabar. Susisiekite su regioniniais karo prievolės ir komplektavimo skyriais ir teikite prašymus atlikti tarnybą 2021 m. internetu. Šis sprendimas Jums suteiks galimybę pasirinkti norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą ir gauti 30 proc. didesnę kaupiamąją išmoką, t. y. tarnybos metu galėsite gauti daugiau kaip 1250 eurų išmoką, o atlikus tarnybą, dar apie 1750 eurų.

Visų regioninių karo prievolės ir komplektavimo skyrių ir poskyrių kontaktus galite rasti interneto svetainėje: https://www.karys.lt/bendraukime/musu-kontaktai/, o informaciją bendraisiais klausimais nemokama konsultavimo linija 8 800 12340.

KPKT info

Nuotraukos vyr.srž.sp. Martyno Kudako