Pradžia ŠAUKTINIAMS

2020 metų šaukimas į privalomąją pradinę karo tarnybą artėja prie pabaigos

2020 metų šaukimas į privalomąją pradinę karo tarnybą artėja prie pabaigos

Šiandien, 2020 m. lapkričio 9 d. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) pradeda daugiau kaip 330 karių, iš šešių Lietuvos regionų. Tai yra vienas iš paskutiniųjų NPPKT karių išvykimų į tarnybą šiais metais. Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją Lietuvoje ir siekiant užtikrinti karo prievolininkų saugumą, vykdant išvykimą į paskirtus dalinius, buvo laikomasi visų su COVID-19 prevencija susijusių reikalavimų.

Kiek daugiau, nei 140 būsimųjų karių (tarp jų ir 11 merginų) papildys Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalioną, 160 karo prievolininkų (tarp jų 4 merginos) atvyksta į Karinių oro pajėgų Oro gynybos batalioną bei 30 karių tarnybą pradeda Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje.

Tarp visų pašauktųjų, nėra nė vieno karo prievolininko paskirto atlikti tarnybą privaloma tvarka. Apie 210 karių tarnybą pasirinko atlikti savo noru ir daugiau kaip 120 į šaukiamųjų sąrašą patekusių jaunuolių išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarka.

Trys skirtingi kariniai vienetai ir trys skirtingos patirtys, bet ne mažiau turiningos, laukia būsimųjų karių. Oro gynybos bataliono užduotys – saugoti oro erdvę virš ypač svarbių valstybinių objektų bei apginti remiamus karinius vienetus, kovos teritorijas nuo užpuolimo iš oro, panaudojant turimas priešlėktuvines gynybos priemones. Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono uždavinys - užtikrinti Lietuvos kariuomenės vienetų bendrą kovinį aprūpinimą Lietuvos teritorijoje ir už jos ribų bei plėtoti NATO ir ES aukštesniojo ešelono logistikos pajėgumą. KOP Aviacijos bazė atlieka ypač svarbų vaidmenį vykdant oro policijos funkcijas bei kitas oro operacijas, kurios vykdomos iš Šiaulių karinio aerodromo, teikti paieškos ir gelbėjimo paslaugas visiems Lietuvos Respublikos oro erdvės naudotojams.

Pradėję tarnybą daliniuose jaunieji kariai įveiks bazinį kario kursą, kurio metu bus supažindinti su taktikos, inžinerijos, topografijos, rikiuotės, medicinos principais, taip pat ginklais bei daugeliu kitų kariuomenės aspektų, kuriuos vėliau gilins jau padalinio sudėtyje. Taip pat jaunuoliai susipažins su savo padalinių veikla bei specifine technika. Po tarnybos jaunuoliai galės pretenduoti į profesinę karo tarnybą arba tapti Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariais, o to nepadarę bus įtraukti į Lietuvos kariuomenės aktyvųjį rezervą.