Pradžia ŠAUKTINIAMS

300 karių pradeda pirmuosius šiais metais parengtojo rezervo karių mokymus

300 karių pradeda pirmuosius šiais metais parengtojo rezervo karių mokymus

Gegužės 11 – tą dieną, šeštadienį Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre - Pabradėje bei Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos karo mokykloje – Kazlų Rudoje, pirmuosius šiais metais trijų savaičių trukmės parengtojo rezervo mokymus pradės 300 rezervo karių.

Minėtuose daliniuose kariai tris aktyvias karinio rengimo savaites sieks atnaujinti taktikos, topografijos, medicinos žinias, susipažinti su naujo modelio automatiniais šautuvais bei kita modernia turima technika bei ginkluote. Parengtojo rezervo kariai  į šiuos kartotinius  mokymus  yra šaukiami iš Vilniaus, Kauno, Alytaus, Panevėžio, Šiaulių ir Klaipėdos regionų. 

Pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintą šių metų planą  į rezervo mokymus bus pašaukta  per 1330 rezervo karių.

Parengtojo rezervo karių rengimo tikslas –  atnaujinti  į  mokymus pašauktų rezervo karių karines  teorines žinias ir praktinius įgūdžius, supažindinti su Lietuvos kariuomenės naujovėmis tam, kad  prireikus  parengtojo rezervo kariai galėtų efektyviai dalyvauti šalies gynyboje.

Visų regioninių karo prievolės ir komplektavimo skyrių ir poskyrių kontaktus galima rasti interneto svetainėje. Taip pat visą informaciją apie karinę tarnybą Lietuvos kariuomenėje galite gauti paskambinę nemokama konsultavimo linija 8 800 12340.

KPKT info.