Pradžia ŠAUKTINIAMS

Aktyviojo rezervo kariai informuojami apie jų priskyrimą kariniam vienetui

Aktyviojo rezervo kariai informuojami apie jų priskyrimą kariniam vienetui

Šią savaitę Lietuvos kariuomenės aktyviojo rezervo kariai gavo informacinį SMS pranešimą apie jų priskyrimą kariniams vienetams.

Aktyviojo rezervo kariams, gavusiems SMS pranešimą, privalomai jokių veiksmų imtis nereikia. Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo priskyrimą aktyviajam rezervui, atsargos kariai gali kreiptis į Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninius padalinius telefonu ar elektroniniu paštu. Patvirtinus asmens tapatybę, aktyviojo rezervo kariui bus suteikta papildoma informacija apie jo priskyrimą aktyviajam rezervui ir su šia tarnyba susijusius klausimus.

Pabrėžtina, kad aktyviojo rezervo kariams bus siunčiamas tik tokio pobūdžio pranešimas:
„Informuojame, <vardo_raide>.<pavardės_raide>. esate priskirtas (-a) LK aktyviajam rezervui (<karinis_vienetas>). Daugiau informacijos www.karys.lt arba tinklapyje nurodytais kontaktais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu, išleidžiami į atsargą tikrosios karo tarnybos kariai skiriami į aktyvųjį rezervą. Aktyviojo rezervo kario atliekamos tarnybos aktyviajame rezerve trukmė – iki 10 metų nuo skyrimo į aktyvųjį rezervą. Kariai tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpiu yra priskiriami kariniams vienetams, kuriuose numatomos jų pareigos. Karinių vienetų vadai gali užmegzti glaudesnį ryšį su priskirtais kariais, o tai leis pasiekti efektyvesnį vienetų pasirengimą. Pilnam kariuomenės operaciniam pajėgumui pasiekti kariniuose vienetuose turi būti reikiamas skaičius parengtų aktyviojo rezervo karių.

Aktyviojo rezervo kariai dalyvauja pratybose ar mokymuose nuo 20 iki 60 dienų per tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpį. Karinių vienetų vadai aktyviojo rezervo karių mokymų ir pratybų laikotarpius nustato karinio vieneto karinio rengimo plane bei atsižvelgdami į pratybų ar mokymų poreikius, atrenka numatomus pašaukti kariniam vienetui priskirtus aktyviojo rezervo karius. Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba, atsižvelgdama į karinių vienetų pateiktą poreikį, organizuoja aktyviojo rezervo karių šaukimą į mokymus ir pratybas.

Be to, aktyviojo rezervo kariai gali dalyvauti aktyviojo rezervo mokymuose ir pratybose savanoriškai. Tokiu atveju prašome kreiptis į  karinį vienetą, kuriam esate priskirtas arba į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį, arba užpildyti kandidato anketą

Įstatymai numato, kad aktyviojo rezervo kariai gali būti pasitelkti teikiant pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ekstremaliosios ir nepaprastosios padėties metu.

Taip pat primename, ko aktyviojo rezervo kariai neturėtų pamiršti:

  • pateikti Lietuvos kariuomenei savo duomenis ryšiams palaikyti (faktinės gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) ir pasikeitus šiems duomenims nedelsiant informuoti apie duomenų pasikeitimą;
  • pagal Lietuvos kariuomenės nurodymą laiku atvykti pasitikrinti sveikatos;
  • pagal Lietuvos kariuomenės nurodymą laiku atvykti į šaukimo punktą, paskirtą privalomosios karo tarnybos atlikimo vietą.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos informacija.