Pradžia ŠAUKTINIAMS

Aktyviojo rezervo mokymus pradėjo daugiau nei 500 rezervo karių

Aktyviojo rezervo mokymus pradėjo daugiau nei 500 rezervo karių

Šeštadienį, 2021 m. rugpjūčio 14 d. Lietuvos kariuomenes generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre ir Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje prasidėjo trijų savaičių mokymai aktyviojo rezervo kariams.
Aktyviojo rezervo mokymuose dalyvauja daugiau nei 500 rezervo karių. Padaliniuose rezervistų laukia kariška drausmė, kareivinių režimas bei rimta vyriška veikla.
Aktyviojo rezervo karių rengimo tikslas – atnaujinti į mokymus pašauktų rezervo karių karines teorines žinias ir praktinius įgūdžius, supažindinti su Lietuvos kariuomenės naujovėmis, suteikti naujų žinių ir įgūdžių, kad prireikus aktyviojo rezervo kariai galėtų efektyviai dalyvauti šalies gynyboje.