Pradžia ŠAUKTINIAMS

Atnaujinamas medicininis patikrinimas karo prievolininkams

Atnaujinamas medicininis patikrinimas karo prievolininkams

Šią savaitę Lietuvos kariuomenė planuoja atnaujinti Karinės medicinos ekspertizės komisijos (toliau – KMEK) pakomisių veiklą, kuri buvo sustabdyta paskelbus karantiną Lietuvoje dėl COVID-19 viruso plitimo. Pakomisės kol kas nevykdys sveikatos patikrinimo visu pajėgumu ir laikysis visų nustatytų saugumo reikalavimų, siekiat užtikrinti ir medikų, ir karo prievolininkų saugumą.

Sveikatos tikrinimo prioritetas bus teikiamas tiems karo prievolininkams, kurie savo noru pareiškė valią atlikti tarnybą ir šauktiniams, esantiems šaukiamųjų sąraše, ir pareiškusiems valią savo noru atlikti tarnybą pirmumo tvarka.

Karo prievolininkai, kurie dar prieš paskelbiant karantiną, buvo gavę KMEK nurodymus papildomiems ištyrimams civilinėse medicinos įstaigose ir negalėję pabaigti medicininio patikrinimo KMEK pakomisėse, vėl galės atvykti su turimais papildomų tyrimų rezultatais ir pabaigti medicininius patikrinimus. Jūsų žiniai, turimus papildomų ištyrimų atsakymus vis dar galima ir pageidautina, kad siųstumėte elektroniniu būdu į pakomises ir neskubėtumėte apsilankyti pačiose pakomisėse kol visiškai nebus atšauktas karantinas.

Norime priminti, kad karo prievolininkams nurodymai ir informacija su jų šaukimo procedūrų vykdymu yra skelbiama ir atnaujinama interneto svetainėje www.sauktiniai.karys.lt. Karo prievolininkai, esantys kalendorinių metų karo prievolininkų sąraše, privalo nuolat sekti jiems skelbiamą informacija ir nurodymus internete ir vykdyti duotus šaukimo nurodymus. Taip pat, visą informacija karo prievolininkams Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninių padalinių specialistai suteiks elektroniniu paštu arba telefonu (kontaktus rasite https://www.karys.lt/bendraukime/musu-kontaktai/14 ).