Pradžia ŠAUKTINIAMS

Baigiamas 2019 metų šaukimas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą

Baigiamas 2019 metų šaukimas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą

Šiandien baigiamas 2019 metų šaukimas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (toliau – NPPKT). Per 2019 m. tarnauti pradėjo 3696 šauktiniai, iš jų savo norą pareiškusių – 48 proc. (1789), į sąrašus patekusių ir pirmumo tvarka norinčių atlikti tarnybą – 44 proc. (1617), o privaloma tvarka pašauktų karo prievolininkų tarnybą pradėjo – 8 proc. (290).

„Šių metų šaukimas buvo vykdomas panašiai, kaip ir praėjusiais metais. Mus labiausiai džiugina nemažėjantis savo noru pareiškusių karo prievolininkų prašymų skaičius, kuris šiemet, kaip ir ankstesniais metais, siekė apie tris tūkstančius. Jau trejus metus išlieka stabilus ir patekusių į šaukiamųjų sąrašus bei pareiškusių norą atlikti pirmumo tvarką jaunuolių skaičius, kuris šiemet sudarė apie 44 proc. Kadangi į dalinius 2019 m. pristatėme daugiau jaunuolių, nežymiai augo privaloma tvarka pašauktų karo prievolininkų, bet jie sudaro tik 8 proc. nuo visų pradėjusių tarnybą jaunuolių skaičiaus,“ – sakė Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas.

Per 2019 m. Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba gavo 6833 prašymus atlikti NPPKT, iš kurių – 2749 buvo savo noru pareiškusių pradėti tarnybą (jų tarpe 144 merginos), o 4084 piliečiai patekę į šaukiamųjų sąrašus, siekė pirmumo teise atlikti NPPKT. Po privalomųjų karo medicinos ekspertizių komisijos procedūrų atlikimo daugiau negu pusė, tai yra apie 4000 jaunuolių buvo pripažinti tinkamais pradėti NPPKT. Didžiausiu skaičiumi, tarnybą rinktis savo noru 2019 m. pasižymėjo Vilniaus (662 prašymai) bei Kauno (643 prašymai) regionai.

Nauji šaukiamųjų sąrašai bus sudaromi 2020 m. sausio 9 d., iš kurių kitąmet į NPPKT planuojama pašaukti 3828 jaunuolius. Šaukiamųjų sąrašai bus sudaromi iš 1997-2001 metais imtinai gimusių karo prievolininkų. 2020 metais šauktiniai tarnybą atliks 19 - oje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių Lietuvos kariuomenės dalinių. Pirmasis 2020 m. vykimas į dalinius numatytas kovo 16 d. Šią dieną Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione tarnybą pradės 170 NPPKT karių.

„Ne vienerių metų patirtis parodė, kad nuolatinė pradinė privalomoji karo tarnyba yra populiari jaunimo tarpe, nes prašymų atlikti tarnybą savo noru kasmet yra arti 3000. Suprantame, kad jaunimas tarnybą renkasi dėl įvairiausių priežasčių, bet tvirtai tikime, kad visos jos vienaip ar kitaip padeda jaunuoliams sutvirtėti fiziškai bei psichologiškai, o įgytas žinias pritaikyti jų kasdienėse gyvenimo situacijose. Kitais metais tikimės, kad tarnybą atlikti savo noru pareiškusių rinksis ne mažesnis piliečių skaičius“, - sakė Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius.

Primename – nuo naujųjų 2020 m. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikti bus šaukiami 18-23 metų karo prievolininkai. Tai nustatyta gruodžio 12 d. LR Seimo priimtame LR Karo prievolės įstatymo pakeitimo projekte, kuriuo sumažintas šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą amžius. Taip pat įstatymo pataisa įtvirtinama, kad  karo prievolininkams, kuriems dėl studijų aukštojoje mokykloje buvo atidėtas šaukimas, šaukimas  būtų pratęsiamas iki jiems sukaks 26 metai (bet ne ilgiau nei vienerius metus po studijų baigimo). 

Pabrėžiame kad, informaciją, kada ir kaip atlikti procedūras karo prievolininkai gali rasti sąraše, kuris pateikiamas internete adresu: https://sauktiniai.karys.lt. Visus norinčius atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą savo noru, kurių amžius yra nuo 18 iki 38 metų, raginame ir kviečiame jau dabar. Atvykite į regioninius karo prievolės ir komplektavimo skyrius ir parašykite prašymą atlikti tarnybą 2020 m. Šis sprendimas Jums suteiks galimybę pasirinkti norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą ir gauti 30 proc. didesnę kaupiamąją išmoką, t. y. tarnybos metu galės gauti daugiau kaip 1250 eurų išmoką, o atlikus tarnybą, dar apie 1750 eurų. Visų regioninių karo prievolės ir komplektavimo skyrių ir poskyrių kontaktus galite rasti interneto svetainėje: https://www.karys.lt/bendraukime/musu-kontaktai/14, o informaciją bendraisiais klausimais nemokama konsultavimo linija 8 800 12340.


Foto
srž. sp. Ievos Budzeikaitės