Pradžia ŠAUKTINIAMS

BAIGTAS ŠIŲ METŲ ŠAUKIMAS Į NUOLATINĘ PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ

BAIGTAS ŠIŲ METŲ ŠAUKIMAS Į NUOLATINĘ PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotame pėstininkų batalione devynių mėnesių tarnybą pradėjo 57 jaunuoliai, kurių didžioji dalis paskirti iš Kauno, likusieji – iš Panevėžio, Vilniaus ir Šiaulių.

Iš šiandien tarnybą pradėjusių jaunuolių daugiau nei 59 proc. šį kelią pasirinko savanoriškai, tai yra nepatekę į šaukiamųjų sąrašus išreiškė norą atlikti konstitucinę pareigą. Didelė dalis – 32 proc. šauktinių – atlikti tarnybą pasirinko pirmumo tvarka.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų batalionas įsikūręs Rukloje, Jonavos rajone. Aprūpintas naujausia ginkluote ir technika batalionas yra pasirengęs vykdyti Šiaurės Atlanto sutarties 5-ojo straipsnio operacijas Lietuvoje ir už jos ribų.

Karo tarnybą pradedantiems kariams 3 mėnesius bus vedami baziniai kario kursai, kurių metu jie įgys svarbiausių taktikos, inžinerijos, topografijos, rikiuotės, pirmosios medicinos pagalbos žinių, išmoks naudotis ginklais bei įgys kitų, kariui reikalingų įgūdžių. Baigus bazinį kario kursą šauktiniai bus skirstomi pagal specialybes ir treniruosis veikti padalinio sudėtyje. Po tarnybos kariai galės pretenduoti į profesinę karo tarnybą arba bus įtraukti į Lietuvos kariuomenės rezervą ir periodiškai šaukiami atnaujinti karinių įgūdžių.

Kitų metų karo prievolininkų sąrašas, į kurį bus įtraukti konstitucinę pareigą turintys atlikti jaunuoliai, bus sudaromas sausio pradžioje Krašto apsaugos ministerijoje. Nepriklausomų stebėtojų akivaizdoje karo prievolininkus atsitiktine tvarka atrinks kompiuterio programa, o vėliau informacija bus paskelbta viešai. Iš viso į tarnybą įvairiuose Lietuvos kariuomenės daliniuose planuojama pašaukti 3,8 tūkst. asmenų.