Pradžia ŠAUKTINIAMS

Būsimasis karys pataria šauktiniams patiems patirti tarnybą Lietuvos kariuomenėje

Būsimasis karys pataria šauktiniams patiems patirti tarnybą Lietuvos kariuomenėje

Šiandien, liepos 31 d., Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos specialistų lydimi į devynių mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) Lietuvos kariuomenėje išvyko virš 270 karo prievolininkų. Daugiausia būsimųjų Tėvynės gynėjų į Sausumos pajėgų Lietuvos Didžiojo Etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigadai  „Žemaitija“ pavaldžius padalinius ir Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalioną išvyko iš Klaipėdos, Panevėžio, Vilniaus regionų.

„Vykstu turėdamas tikslą save įveikti. Tegul būsimi šauktiniai ateina išbandyti viską patys, nes tai, ką pasakoja kiti, gali neatitikti realybės – tą ir pats esu pastebėjęs“, – sako pozityviai nusiteikęs Vytautas Abarius, iš Vilniaus vykstantis tarnauti į Klaipėdą Lietuvos Didžiojo Etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigadoje „Žemaitija“.

Su žemės ūkio technika dirbantis Vitalijus pats nusprendė pasirinkti tarnybą Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalione. Būsimos tarnybos iššūkiai negąsdina ir pasak jaunuolio, jei patiks, tęs karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje jau kaip profesinės karo tarnybos karys.

Devynių mėnesių NPPKT atliekama kariniuose vienetuose pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintas programas. Karo tarnybą pradedantiems kariams bus privalomi trijų mėnesių baziniai kario kursai, kuriuose jie įgis svarbiausių taktikos, inžinerijos, topografijos, rikiuotės, pirmosios medicinos pagalbos žinių, išmoks naudotis ginklais bei jiems bus suformuoti kiti – kariui reikalingi – pradiniai įgūdžiai. Jaunųjų karių lauks ir kiekvienam kariui nepamirštama priesaikos ceremonija.

Po bazinio kario kurso naujieji kariai bus paskirstyti pagal specialybes ir treniruosis veikti padalinio – skyriaus, būrio ar kuopos – sudėtyje. Atlikę tarnybą parengti kariai galės pretenduoti į profesinę karo tarnybą arba bus įtraukti į Lietuvos kariuomenės rezervą ir periodiškai šaukiami atnaujinti karinių įgūdžių.

Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba – būdas įgyti pagrindinį karinį parengtumą ir tokiu būdu atlikti konstitucinę pareigą pasirengti ginklu ginti Tėvynę, taip pat siekti karjeros Lietuvos kariuomenėje.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba – Lietuvos kariuomenės padalinys, kurio pagrindinės užduotys yra administruoti karo prievolę bei pritraukti, atrinkti ir pašaukti personalą privalomajai karo tarnybai ar alternatyviajai krašto apsaugos tarnybai Lietuvos kariuomenėje.